Vil du lede Oslos viktigste samferdselsprosjekt?

Prosjektsjef Majorstuen T-baneknutepunkt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du en erfaren prosjektleder som ser etter ditt neste store prosjekt? Vil du ta del i vårt samfunnsoppdrag om å skape mer kollektivtrafikk for pengene? Vi søker nå etter en erfaren, dyktig og engasjert prosjektsjef til å lede Sporveiens arbeider med Majorstuen T-baneknutepunkt.

Majorstuen T-banestasjon er i dag Norges tredje største kollektivknutepunkt med over 70 000 gjennomreisende fordelt på T-bane og trikk. Prosjektet Majorstuen T-baneknutepunkt skal skape et trygt og effektivt knutepunkt som kan håndtere økningen i antall reisende i årene som kommer. Majorstuen T-baneknutepunkt skal koble Fornebubanen sammen med dagens banestrekninger og blir fremtidig tilkoblingspunkt for den planlagte sentrumstunnelen. Byggestart er planlagt i 2024.

Bestilling av forprosjekt og regulering ble gitt av byrådet i Oslo våren 2021. En svært erfaren og kompetent prosjektorganisasjon er på plass og sammen med rådgiver er dette arbeidet godt i gang. Prosjektet har lokaler i Majorstu-huset med utsikt til stasjonen.

Les mer om våre prosjekter her.

Ansvar og hovedoppgaver:

Som prosjektsjef har du ansvar for å lede prosjektet i samsvar med prosjektmandat og i tråd med gjeldene lover og internt styringssystem. Du har helhetlig ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS og rapporterer til et prosjektstyre. Det er viktig at du etablerer et godt miljø og samarbeid i hele prosjektorganisasjonen og sørger for involvering og eierskap til prosjektets mål. Du må også sikre godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og interessenter. Dette omfatter bla koordinering med reguleringsplanarbeidet for overflaten på Majorstuen som ledes av Ruter.  

Vi er opptatt av læring på tvers i organisasjonen og vil at du skal bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/ingeniør med relevant fagkrets (anlegg, jernbanefag, elektro, kybernetikk)
 • Minimum 10 års erfaring fra prosjektledelse av større bygge- og/eller anleggsprosjekter i samme faser
 • Erfaring med inngåelse og oppfølging av relevante kontrakter for entrepriser, tjenester og leveranser
 • Fordel med god kjennskap til krav og standarder innenfor bygging av jernbaneanlegg
 • Fordel med Prince2 Foundation eller tilsvarende kurs innen prosjektledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er en god prosjektsjef og som motiveres av å nå resultater. Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne. Som prosjektsjef må du være helhetstenkende og god til å prioritere. Du trives i team, er en god relasjonsbygger og viser god organisasjonsforståelse. Det er viktig at du beholder roen i hektiske situasjoner og er fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og mulighet til å påvirke egen hverdag
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Praktisk informasjon:

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Sporveien AS samarbeider med Semac, som er en ekstern leverandør, om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med Hanna Rachel Broch på tlf. +47 982 10 004 eller e-post hanna.rachel.broch@sporveien.com.

Siste søknadsfrist er 23. januar 2022, men søknader vil bli vurdert og håndtert fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontaktpersoner

Hanna Rachel Broch
Utbyggingssjef

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveiens verksteder har ansvar for vedlikeholdet av konsernets skinnegående materiell for trikk og T-bane og leverer tjenester knyttet til drift, vedlikehold og renhold av vognrelatert utstyr.

Verkstedene har i dag om lag 350 ansatte, og er driftsmessig organisert som en del av produktorganisasjonene til henholdsvis trikk og T-bane.

Hovedfokus er å styrke vogn- og togtilgjengeligheten, slik at man kan øke leveransen til markedet ytterligere. Sporveien har verksted for T-bane lokalisert på Ryen i Oslo og Avløs i Bærum.