Vil du lede Norsk vegmuseums fagavdelinger?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norsk vegmuseum

Vi søker ny leder for fagavdelingene med ansvar for forvaltning, forskning, formidling og fornying av veghistorien. Norsk vegmuseum inngår i HR- og administrasjonsavdelingen i Vegdirektoratet og er Statens vegvesen sitt etatsmuseum, underlagt Samferdselsdepartementet. Vi har overordnet ansvar for museumsarbeid i Statens vegvesen, med nasjonalt ansvar for norsk veghistorie. Vi har også service- og rådgivningsansvar overfor Statens vegvesen og har et bredt kontaktnett i - og utenfor etaten. Du vil bli en del av et sterkt og engasjert arbeidsmiljø. Som leder er du en del av museets ledergruppe og rapporterer til museumsdirektøren. Stillingen er fast med arbeidssted Fåberg, Lillehammer.

Ansvar og arbeidsoppgaver 
 • Personalansvar og oppfølging av faggruppenes leveranser og utvikling
 • Sikre at fagleveranser er i henhold til samfunnsansvar og gjeldende regler
 • Fag-, økonomi- og HMS-ansvar
 • Initiere, delta i og følge opp veghistoriske forskningsprosjekt og publikasjoner
Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år) innen relevante fagområder. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Ledererfaring vil bli vektlagt
 • Ønskelig med erfaring innen historisk kildemateriale, arkiv, forskning, publisering og/eller formidling
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig saksbehandling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et av de skandinaviske språkene

 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

I statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende 

Som leder er det viktig at du

 • har evne til å motivere og veilede ulike fagmiljø mot felles mål.
 • er selvstendig, engasjert og har evne til å arbeide strukturert 
 • kommuniserer tydelig og samhandler godt.
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene.
 • evner å videreutvikle avdelingens faglige leveranser.
 • bidrar til og tar ansvar i fremtidige endringsprosesser. 

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere, seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi kan tilby
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • trivelig arbeidsmiljø på Norsk vegmuseum på Hunderfossen

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Vil du vite mer om stillingen? 

Ta kontakt med museumsdirektør Geir Stormbringer på tlf. 472 38 314

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 21.05.2019. 

Har du spørsmål ifm. utfyllinga av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger