Vil du lede noen av de største og mest komplekse prosjektene i Oslobygg?

Senior prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker inntil 5 engasjerte og dyktige seniorprosjektledere til utbyggingsdiv­­­­isjonen i Oslobygg KF. Divisjon utbygging består av fem avdelinger: oppvekst 1, oppvekst 2, helse- og omsorgsbygg, spesialbygg og prosjektrådgivning. Hver av de fire førstnevnte avdelingene er ansvarlig for å gjennomføre bygge- og rehabiliteringsprosjekter innenfor formålene avdelingen er ansvarlig for.

Vi søker etter erfarne prosjektledere som foretrukket kan jobbe med alle faser av byggeprosjektet. Vi har mange spennende prosjekter under utvikling og kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i forbindelse med realisering av Oslo kommunes samfunnsbygg. Oslobygg skal være i front på bærekraftige  og innovative løsninger, samt en pådriver for endring og fornying av bransjen. Miljø, bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv vil være prioriterte satsninger i foretaket.

Vi ser etter deg som har solid erfaring og kompetanse. Du er en engasjert person med stor gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper. Du er flink til å motivere andre og beholder roen under høyt arbeidstempo. At du er strukturert, er en forutsetning og du kommuniserer klart og tydelig, både muntlig og skriftlig. Det legges stor vekt på personlige egenskaper.

Arbeidsoppgaver

Planlegging og gjennomføring av prosjekter, fra tildeling til overtakelse samt oppfølging under garantitiden, innenfor fastsatt kostnadsramme, tidsplan, forventet kvalitet og gjeldende lovverk. Ansvaret for budsjettstyring og kontroll, anskaffelser, kontraheringer og forhandlinger. Forventninger til god samhandling og erfaringsoverføring i egen avdeling og på tvers i organisasjonen.

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever utdannelse innen relevant fagområde på bachelornivå eller høyere. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Solid erfaring som prosjektleder i bygge- og anleggsbransjen
 • Erfaring med både tidligfase og gjennomføring, eller en av delene
 • Erfaring med å lede planlegging og/eller utbygging av byggeprosjekter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Oslo kommunes etiske retningslinjer og verdigrunnlag

Personlige egenskaper

 • Stor gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper
 • Engasjert og flink til å motivere andre
 • Strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et av landets største fagmiljøer
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler på Helsfyr, nær trafikk-knutepunkt
 • Lønnstrinn 65-79 (921.000 - 1.210.900) 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Kontaktpersoner

Jenny Heggedal Furseth
Avdelingsleder utbygging
Telefonnummer: +47 932 23 646
Tore Moger
Divisjonsdirektør Utbygging
Telefonnummer: +47 951 20 177

Hvem er Oslo kommune, Oslobygg KF?

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2.7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap. 

Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. De nærmeste årene skal vi investere for ca. 35 milliarder kroner.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv.

Les mer om Oslobygg på www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg/