Vil du lede IT-utviklingen for snøskred-, is-, jordskred- og flomvarslene på Varsom?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hos oss vil du være med å lede og koordinere utvikling og bruken av produktene vi benytter for å utarbeide snøskred-, is-, jordskred- og flomvarsler på Varsom.no.   Du vil jobbe i et inkluderende og innovativt miljø med spesialkompetanse på både IT-utvikling og naturfarevarsling. Varslingen inkluderer is, skred og flom. Det er også gode muligheter for både feltarbeid og annet naturfaglig arbeid.   Varsom fikk Fyrlykt-prisen for innovativ bruk av IKT i fjor. Vår ambisjon er å være verdens beste varslingstjeneste for naturfarer og du vil være sentral i innovativ bruk av IT for å få dette til. Du vil jobbe tett med både brukere, eksperter og utviklere. Vi utvikler web-baserte løsninger basert på .net-miljø og smidig utviklingsmetodikk.   Stillingen er tilknyttet Seksjon for bre, is og snø. Vi er 20 medarbeidere i et svært godt arbeidsmiljø. Vi er utviklere, varslere, forskere og eksperter på is, snø, snøskred og isbreer. Utviklingen skjer i tett samarbeid med andre i NVE, samt eksterne IT-bedrifter, etater og forskningsinstitutt. Vi samarbeider også med andre tjenester i Europa og Nord-Amerika.   Vi ser etter søkere med høy kompetanse, men vi vil også vurdere yngre søkere med spesielt potensial for å utvikle faglig dyktighet raskt hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil lede/koordinere utviklingen av IT-verktøy som brukes operativt i varslingen. Du vil definere, koordinere og prioritere brukerbehov.
 • Du kan delta i varslingen og feltarbeid. Du bør ha interesse og helst erfaring fra friluftsliv, gjerne på snø og/eller is.
 • Du vil samarbeide med varslere og observatører i varslingen, eksterne og interne IT-utviklere, IT-drift, beredskaps- og vaktledere, NVEs regionskontorer, Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, brukerne av Varsom Regobs, samt andre eksterne samarbeidspartnere.

NVE har iverksatt et prosjekt innenfor virksomhetsutvikling og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på universitet/høyskolenivå med datateknisk og/eller naturfaglig bakgrunn
 • Kunnskap og erfaring fra prosjektledelse og/eller utvikling av IT-systemer
 • Førerkort
 • Det er ønskelig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ryddig
 • Analytisk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til teambasert og selvstendig problemløsning, ta initiativ og arbeide målrettet
 • Positiv innstilling og godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Interesse for is, skred og/eller flom
 • Skikket og interessert for feltarbeid
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Rom for personlig utvikling
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor naturfarevarsling og klimaproblematikk
 • Flotte, lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 450 000 – 750 000 i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Nils Kristian Orthe
fung. seksjonssjef Hydroinformatikk
Telefonnummer: 91 74 69 33
Rune Engeset
Seksjonssjef bre, is og snø
Telefonnummer: 99 03 88 68

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger