Vil du lede IT-prosjekt-miljøet i Bane NOR?

Seksjonsleder IKT Prosjekt og tjenesteutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Brenner du for prosjektfaget og smidig arbeidsmetodikk? Motiveres du av å kontinuerlig forbedre prosess og arbeidsmetode for å etablere og levere IT-tjenester og IT-prosjekter som gir stor nytte for forretningen? Da er dette stillingen for deg! Vi søker nå en engasjert leder med gode gjennomføringsevner til seksjon Prosjekt og tjenesteutvikling i avdelingen IKT Forretningstjenester. 

Avdelingen IKT Forretningstjenester utvikler, leverer og forvalter krevende og komplette IT-tjenester til hele verdikjeden i Bane NOR. Tjenestene omfatter et mangfold av tjenester fra ERP, datavarehus, portalløsninger til mer forretningsspesifikke applikasjoner knyttet til Bane NOR sin kjernevirksomhet.

Bane NOR har gjennom de siste årene bygget opp sin IKT-satsning, blant annet ved å etablere og innføre prosjektprosess for IT-prosjekter og en leveransemodell for IT-tjenester basert på tjenesteteam og smidig arbeidsmetodikk. Vi setter nå disse fagområdene i sammenheng, og seksjonsleder IKT Prosjekt og tjenesteutvikling vil lede arbeidet med videreutvikling av prosjektledelse og tjenestemetodikk, samt realisere synergier mellom dem. 

Arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder IKT Prosjekt og tjenesteutvikling har du personalansvar for IT-prosjektledere, som leder spennende prosjekter med ulikt omfang. Det er stor variasjon i prosjekter, fra nye modeller og investeringer innen forretningsstøtte til tekniske prosjekter som støtter oppunder kjernevirksomheten vår; sikker og forutsigbar togframføring. Bane NOR har en uttalt strategi om å øke intern kompetanse og kapasitet innenfor IT.  En av dine hovedoppgaver til å begynne med vil bli å videreutvikle og utvide vårt sterke fagmiljø. Det betyr også en stor mulighet til å forme din egen seksjon og profilen på dine ansatte. 

Du vil få ansvaret for å videreutvikle prosess og metodikk rundt tjenesteteam og prosjekter, samt bidra til koordinering på tvers av tjenesteteam og prosjekter for å sikre best mulig samlet leveranse fra IT.  Prosessene for tjenesteteam er utviklet med smidig arbeidsmetodikk og definerer hvordan vi kontinuerlig leverer, forvalter og videreutvikler IKT-tjenester til forretningen for å understøtte deres behov og bidra til at de når sine mål. Leveranseansvaret for tjenesteteamene er organisert i andre seksjoner i samme avdeling, og det er viktig med et godt samarbeid med øvrige seksjonsledere.

Som seksjonsleder er du ansvarlig for den faglige og organisatoriske utviklingen av en seksjon med stor vekst i etterspørsel. Du har ansvar for oppfølging av både medarbeidere og innleide prosjektledere, inkludert rekruttering og innleie. Du vil være ansvarlig for kontinuerlig prosjektoppfølging på kvalitet, fremdrift og økonomi innen avdelingens ansvarsområde. 

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder for IKT Forretningstjenester. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen teknologifag, eventuelt kan bred erfaring og utdanning på bachelor-nivå likestilles 
 • Erfaring med helhetlig ledelse av IT-prosjekter, gjerne fra store og komplekse organisasjoner med elementer av både utvikling og innføring/gevinstrealisering av IT-implementering – gjerne erfaring med ledelse av tilsvarende team i konsulentbransjen. 
 • Erfaring med smidige metoder 
 • Erfaring med personalledelse
 • Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Du motiverer, inspirerer og prioriterer
 • Du leder endringsprosesser med engasjement
 • Du er erfaren med ledelse av «kunnskapsmedarbeidere»
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Du formidler og forenkler komplekse problemstillinger og tilpasser budskapet til forskjellige mottakergrupper
 • Du jobber målrettet, teamorientert og skaper gode samarbeidsrelasjoner eksternt og internt på tvers av nivåer og funksjoner
 • Du lytter, bygger tillit og opptrer som en strategisk sparringspartner 
 • Selvstendig og initiativrik 
 • Gode analytiske evner og helhetsforståelse

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Et sterkt, engasjert og motivert fagmiljø i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Utfordrende og spennende lederoppgaver  
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid) 
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog i Norge

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Kontaktpersoner

Guro Berild
Avdelingsleder IT
E-postadresse: guro.berild@banenor.no

Hvem er Bane NOR - ?

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.