Vil du lede et område med høy samfunnsnytte?

Gruppeleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst å bruke kompetansen din til å endre et lite stykke Norge og virkelig kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? Akkurat nå ser vi etter en gruppeleder.    

Gruppeleder Skatteplikt, forskudd, beregning og oppgjør

Med over 1.000.000 utviklingstimer årlig er Skatteetaten en av landets største arbeidsgivere innen programvareutvikling. Våre IT-løsninger brukes av hele Norges befolkning, og vår IT-portefølje er dessuten en av Norges største med sterk vekst i tjeneste- og transaksjonsmengde, fylt med samfunnskritiske og faglig utfordrende IT- prosjekter. Dette medfører at vi stadig er på jakt etter dyktige folk. Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og ekstremt flinke kollegaer kan du være med å bringe oss fremover i de kuleste prosjektene og den mest fremoverlente og innovative IT-gruppa du kan tenke deg.

Hos oss har alle selvsagt stor respekt for samfunnsoppdraget vårt og dyrker en nærhet til både fagekspertise og ikke minst for brukere av løsningene som utvikles – tidlig involvering, brukertesting og kontinuerlig leveranser av funksjonalitet er utrolig viktig for oss!

Hva skal du jobbe med?

Seksjonen du blir en del av har ansvar for ny- og videreutvikling av flere store fagsystemer som system for likning, forskudd, skatteoppgjør, skatteplikt, det sentrale folkeregisteret og applikasjonene som håndterer innsamling av data til Skattemeldingen. Seksjonen har 128 medarbeidere fordelt på Oslo og Grimstad og er organisert i seks grupper. Til gruppen Skatteplikt forskudd, beregning og oppgjør søker vi ny leder.

Gruppen har ansvar for ny- og videreutvikling av applikasjonene knyttet til forskudd, skatteplikt, skatteoppgjør og skatteberegning, og er organisert i 4 tverrfaglige team. IT-løsningene i skatteprosessen forvaltes og videreutvikles etter prinsippene for smidig utvikling og med mange tverrfaglige team tilhørende de ulike gruppene i seksjonen. For en del større leveranser, vil det ofte kreves felles planer på tvers av team. Dette ivaretas av en leveranseansvarlig i seksjonen.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i en verden som vår. Applikasjonene gruppen din har ansvar for er store og samfunnskritiske, så du bør ha erfaring med å drive utviklingsarbeid av en viss størrelse og kompleksitet, og erfaring med ulike disipliner innen systemutvikling. Som gruppeleder er du ansvarlig for prosesser og styring av avhengigheter tilknyttet din gruppes ansvarsområde på tvers av organisasjonen, og du vil jobbe tett med andre avdelinger og divisjoner. Derfor er det viktig at du kan håndtere mange parallelle prosesser, og du bør kunne kommunisere og forankre informasjon på flere nivåer i organisasjonen. Du vil være leder og personalansvarlig, og evnen til å utvikle velfungerende team og utnytte de ansattes kvaliteter på en god måte er et suksesskriterium.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for teamenes leveranser inn i den samlede leveranseplanen 
 • ansvaret for at teamene i gruppen har den bemanning og kompetanse som er nødvendig for å kunne jobbe effektivt og levere i henhold til leveranseplanene 
 • ansvar for at teamene jobber i henhold til felles systemutviklingsmetode
 • stor grad av samspill med andre avdelinger og divisjoner i Skatteetaten
 • personalansvar

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • kjennskap til eller erfaring med linjeledelse eller prosjektledelse i en smidig utviklingsorganisasjon
 • erfaring med ulike disipliner innen systemutvikling
 • noen års erfaring med ledelse knyttet til personal-, prosess-, prosjekt-, eller utvikling av medarbeidere
 • god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
 • god skriftlig og muntlig formidlings- og fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • være pådriver for en leveranseorientert kultur 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • strukturert og evne til å jobbe på standardiserte måter

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 765 100 – kr 883 100 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid. 

Arbeidssted: Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo

Kontaktpersoner

Roar Ørvik
Seksjonssjef
Mobil: 926 26 079

Hvem er Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten og se flere ledige stillinger