Vil du lede en virksomhet som skaper bærekraftige verdier?

Administrerende direktør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sira-Kvina kraftselskap har lang erfaring med bærekraftig energiproduksjon med et stort potensial for videre vekst bygget på en ambisiøs strategi og et stort mulighetsrom. Ny administrerende direktør skal effektivisere, modernisere og bygge videre på solide verdier og et godt kompetansemiljø.

Vi ser etter en klok, visjonær og inspirerende leder som har solid ledererfaring fra industrielle virksomheter. Vår nye administrerende direktør må være utpreget forretningsorientert, samfunnsengasjert og en dyktig organisasjonsbygger.

Kontaktpersoner

Dag Vevatne
Partner, Vísindi
E-postadresse: dag.vevatne@visindi.no
Telefonnummer: +47 916 56 111
May Irene Ugletveit
Seniorrådgiver, Vísindi
Telefonnummer: +47 928 06 239

Hvem er Sira-Kvina Kraftselskap DA - ?

Sira-Kvina Kraftselskap er en ledende fornybar kraftprodusent i Norge, med en av landets største magasinbeholdninger, og et imponerende reguleringssystem. Kraftselskapet, som eies av Statkraft Energi, Lyse Kraft DA, Agder Energi og Skagerak Energi, ble etablert 1963. Selskapets visjon er å være en ledende produsent av vannkraft. Hovedkontoret ligger på Tonstad i Sirdal Kommune.

Sentralt i kraftsystemet ligger Tonstad kraftverk som er Norges mestproduserende med en årsproduksjon på om lag 4 TWh, mens samlet produksjon for alle 7 kraftstasjoner er 6,8 TWh. Sira-Kvina anleggene har en meget sentral fysisk plassering både i det norske kraftnettet og i forhold til eksisterende og planlagte utenlandsforbindelser for kraftoverføring. Selskapet er en stor leverandør av systemtjenester for å balansere og stabilisere kraftsystemet.