Vil du lede en spennende enhet innen prosjekt, arkitektur og nye digitale løsninger?

Enhetsleder (underdirektør)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen i UD har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform, IKT nettverk og sikkerhet, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for ca 3.500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.

Til enhet for IKT Prosjekt, arkitektur og digitaleløsninger søker vi en dyktig leder med erfaring fra IT-ledelse. Enheten har 9 stillinger innenfor ansvarsområdene; test, prosjekter, risikoanalyser, tjenestekatalog med tjenesteutvikling og arkitektur. Enheten har også ansvaret for forvaltning av utenrikstjenestens fagapplikasjoner. Vi har en spennende oppdragsgiver og infrastruktur med moderne og fremtidsrettede løsninger både i UD sine lokaler på (Vika-terassen) og ved alle utenriksstasjonene. Ved større prosjekter leies det inn eksterne konsulenter til prosjektledelse og/eller utviklingsoppdrag som følges opp på leveranser fra enheten.

Jobb med verden!

 • Ansvars- og arbeidsområder
 • Ledelse og personalansvar for enhetens medarbeidere
 • Ansvar for og deltagelse i leveranser innenfor prosjekter, risikoanalyser, tjenestekatalog med tjenesteutvikling og arkitektur samt forvaltning av utenrikstjenestens fagapplikasjoner
 • Lede forbedrings-, endrings- og omorganiseringsarbeidet i enheten

Kvalifikasjoner

 • Må ha relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå, men relevante sertifiseringer og lang relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse
 • Må ha ledererfaring med personalansvar og budsjettoppfølging
 • Må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med operativ erfaring fra et større IT-driftsmiljø
 • Det er ønskelig med erfaring innen områdene forvaltning av IT-løsninger og applikasjonsportefølje, systemarkitektur, risikoanalyser, ITIL prosessledelse og prosjektledelse av større IT-prosjekter
 • Det er ønskelig  med sertifiseringer innen ITIL, TOGAF, ISO2700X og Prince2 eller liknende

Personlige egenskaper

Søkerne vil bli vurdert i forhold til utenrikstjenestens ledermål - dette innebærer

 • evne til å lede andre, vilje og evne til endring
 • åpenhet og evne til å fremme arbeidsmiljø og helhetlig tenkning
 • selvstendig, nytenkende og initiativrik
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, serviceorientert og fleksibel
 • resultatorientert og god gjennomføringsevne

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har fleksible arbeidstidsordninger samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Stillingen avlønnes som underdirektør (stillingskode 1217) med bruttolønn pr. år fra NOK 702.100 - 948.900 (lønnstrinn 74-85) jf. Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "Hemmelig" på tiltredelsestidspunktet. Les mer om sikkerhetsklarering her. 

Søkere må være norske statsborgere.

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Mette Fjellså Paulsen, tlf. +47 239 51 220, mobil: +47 970 87 797, mette.paulsen@mfa.no

Seniorrådgiver Erlend Wilhelmsen (spørsmål om rekrutteringsprosessen), DSS, mobil +47 986 51 259, erlend.wilhelmsen@dss.dep.no

Kontaktpersoner

Erlend Wilhelmsen
Seniorrådgiver
Mette Fjellså Paulsen
Avdelingsdirektør
E-postadresse: mette.paulsen@mfa.no

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 101 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.