Vil du lede en seksjon som jobber for å skape grønne, funksjonelle og effektive samferdselsløsninger i Oslo?

Seksjonsleder Gate- og kollektivprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Prosjektdivisjonen er det i avdeling for samferdselsprosjekt ledig stilling som seksjonsleder for Gate- og kollektivprosjekter. Seksjonen har pt en prosjektportefølje på ca 500 mill pr. år. Prosjektene spenner fra etablering av kollektivtraseer, til sikring av skoleveier og til bygging av ny kollektivgate i Storgata. Les mer om noen av våre prosjekter på Oslo kommunes hjemmesider "slik bygger vi Oslo".

Vi søker etter en dyktig og engasjert leder for seksjonen. Seksjonens mål er å skape grønne, funksjonelle og effektive gater og kollektivtraseer i Oslo. Vi ønsker at vår nye seksjonsleder har god kunnskap om bygg- og anleggsprosjekt og erfaring som prosjektleder.

Seksjonen består av 11 prosjektledere som planlegger og gjennomfører investeringsprosjektene, fra reguleringsplan og forprosjekt til gjennomføring og ferdig bygget anlegg. I tillegg til egne ansatte benytter seksjonen også innleide prosjektledere. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør Samferdselsprosjekter.

Viktigste oppgaver

Som seksjonsleder vil du ha budsjett- og personalansvar, og ansvar for at seksjonen leverer prosjektene som planlagt. Du vil bidra til å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i enheten og vil være faglig sparringspartner for prosjektlederne. Du vil ha ansvar for at seksjonens mange og stor anskaffelser gjennomføres korrekt og for å sikre god oppfølging av kontrakter med prosjekterende og entreprenører. Du vil være prosjektansvarlig for deler av seksjonens prosjektportefølje, og bidra til å sikre gjennomføring i henhold til plan på kost, kvalitet og tid. Vi ønsker at du er utviklingsorientert og at du bidrar til videreutvikling av etatens prosjektstyring og - gjennomføring. Du vil i tillegg være en drivkraft i våre tverretatlige prosjekt og bidra til samarbeid og koordinering av prosjekter internt og interkommunalt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå fra universitet/høyskole. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet, f eks fra ledelse av større anleggsprosjekter (prosjektering og/eller gjennomføring)
 • Bred erfaring fra relevant arbeidsområde, som prosjekt- og/eller prosjekterings-ledelse av grunnarbeider, anleggsprosjekter, eller samferdsel som har gitt deg god prosjektfaglig kompetanse
 • Du har god økonomiforståelse
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig

Egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er leveranse- og helhetsorientert
 • Du har gode lederegeneskaper, herunder evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Du har evne til omstilling og nytenkning
 • Du er samfunnsengasjert

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr deg en spennende lederstilling i en divisjon i utvikling hvor du får jobbe med prosjekter av stor betydning for Oslo
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Nye, miljøvennlige og moderne lokaler på Hasle
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timers uke

Lønnsplassering i lønnstrinn 57-63 (kr 735 100 - kr 827 800) i Oslo kommunes regulativ avhengig av erfaring og kompetanse. For særskilt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring

Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd

Relevante vitnemål og attester, skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til ett eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Jean Lorange
Rådgiver v/Headvisor AS
Telefonnummer: 47 480 40 606
Torunn Inger Carlsson
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 952 31 040

Hvem er Oslo Kommune, Bymiljøetaten?

Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt marka, vannet og øyene. Sammen skaper vi en aktiv, grønn, trygg og vakker by. 

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.