Vil du lede de mest spennende byggeprosjektene i Norge?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Våre unike byggeprosjekter finnes i alle størrelser over hele landet og krever effektive prosesser og god kommunikasjon med et stort spekter av interessenter. Noen av våre spennende prosjekter er Nationaltheatret, Ocean Space, NTNU Campussamling, Håkonshallen, Havforskningsinstituttet og fiskeridirektoratet, Bergen og Drammen tinghus, barnevernsinstitusjoner og Nytt Oslo fengsel.  Statsbygg gjennomfører også vedlikeholdsprosjekter for eiendomsporteføljen. Prosjektene er i ulike faser, både utvikling, planlegging og gjennomføring. Les mer om Statsbygg og våre prosjekter på www.statsbygg.no

Byggherreavdelingen består av et prosjektsenter og åtte seksjoner som har kontakt med ulike departement og statlige etater. Prosjektlederne rapporterer til prosjekteier eller avdelingsdirektør. 

Statsbygg søker nå flere dyktige og engasjerte prosjektledere til kommende prosjekter i porteføljen. Vi ønsker kandidater med ulik bakgrunn for å kunne håndtere prosjekter av varierende størrelse og kompleksitet. Det vil også være behov for kandidater som kan håndtere en portefølje av prosjekter. Vi er best på «Bygg med mening» og ser etter deg som vil utvikle og gjennomføre viktige prosjekter for samfunnet. Statsbygg har som mål å være en rollemodell for BAE-næringen. Derfor søker vi deg som ønsker å være en pådriver for innovasjon og utvikling av bransjen.  

Er du den vi søker?

Arbeidsoppgaver

 • Lede hele eller deler av byggeprosjekter i utviklings-, planleggings- og gjennomføringsfase
 • Gjennomføre byggeprosjekter i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid og kvalitet)
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht. Byggherreforskriften
 • Ivareta og utvikle gode relasjoner til oppdragsgivere, brukere og samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Bred erfaring med og interesse for prosjektledelse, fortrinnsvis innen bygg, anlegg og eiendom
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

I tillegg er det ønskelig med erfaring innenfor en eller flere av følgende områder:

 • Prosjektutvikling 
 • Porteføljestyring
 • Offentlig forvaltning og anskaffelsesregelverk
 • Ulike gjennomføringsstrategier og kontraktsformer
 • Kulturminne 
 • Sirkulærøkonomi

Noe reisevirksomhet må påregnes. For noen av stillingene kan det være aktuelt med sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jf. Sikkerhetsloven §19. 

Personlige egenskaper

 • Du trives med utfordrende oppgaver og en til tider hektisk hverdag
 • Du er målrettet, engasjert og løsningsorientert
 • Du er en god relasjonsbygger og kommunikator
 • Du skaper resultater gjennom effektiv ledelse
 • Du er en pådriver for innovasjon og utvikling

Vi tilbyr

 • En variert prosjektportefølje av viktige samfunnsbygg – «Bygg med mening»
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av bransjen
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • For å utvikle kompetanse og fremme karriereutvikling har vi kurs i Statsbyggskolen, blant annet Prosjektakademiet og en egen karrierestige for prosjektledere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Overtidsbetalt og fleksitid
 • Stillingen lønnes  fra kr. 650 000,- til kr. 1 000 000,-, avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert

Kontaktpersoner

Linda Sunde Eriksen
Telefonnummer: (+47) 97525343
Madeleine Torkveen Skjølås
Telefonnummer: +47 922 70 066

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger