Vil du lede arbeidet med å utvikle digitale tjenester til voksne?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Digitalisering av offentlige tjenester er et sentralt virkemiddel for å sikre likeverdig tilbud for voksne i hele landet. Kompetanse Norge ønsker å styrke innsatsen på dette området. Til å lede en nyopprettet seksjon for digitalisering og IKT søker vi en utviklingsorientert og faglig sterk leder som kan sørge for effektiv og profesjonell oppbygging, drift og utvikling av seksjonen og tjenestene vi skal levere. Du får et operativt lederansvar for prosesser og tjenester seksjonen leverer innen drift og utvikling av Kompetanse Norges IKT-løsninger, og et særlig ansvar for Kompetanse Norges digitaliseringsarbeid. Du må ha evne til å forankre drift og utviklingsarbeid i god personal- og strategisk ledelse.

Seksjon for digitalisering og ikt er en av tre seksjoner i Avdeling for analyse og digitalisering. Lederen av seksjonen er en del av den utvidede ledergruppen, og har budsjett, fag- og personalansvar for seksjonens medarbeidere.

Gjennom fagkunnskap, engasjement og en løsningsorientert holdning skal du bidra til at Kompetanse Norge leverer digitale tjenester av høy kvalitet til sluttbrukere. I tillegg får du ansvar for at den interne ikt-driften er stabil og benytter hensiktsmessige, kostnadseffektive og moderne løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse og utvikling av seksjonen og de prosesser og tjenester som seksjonen har og vil få ansvar for
 • Videreutvikle og implementere ikt-strategier, herunder digitaliseringsstrategien, i samsvar med virksomhetens overordnede verdier, mål og strategier
 • Ansvar for virksomhetens interne ikt-drift
 • Delta aktivt i endrings- og utviklingsarbeid. Ansvar og pådriver for digitalisering og effektivisering av interne arbeidsprosesser og tjenester rettet mot eksterne.
 • Ansvar for å overse og koordinere anskaffelses- og etableringsprosesser av tekniske og digitale løsninger

Kvalifikasjoner:

Det kreves:

 • Tre til fem års utdanning fra høgskole/universitet eller tilsvarende realkompetanse fortrinnsvis innen informasjonsteknologi eller informatikk
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring
 • IKT-faglig kompetanse, både fra ikt-drift, utviklingsarbeid og it-arkitektur
 • Ledererfaring, både faglig og med personalledelse
 • Erfaring med utviklingsarbeid opp mot eksterne leverandører av ikt-løsninger
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, herunder anskaffelser og digitaliseringsarbeid i offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi ønsker at du:

 • Er en tydelig, handlekraftig, uredd, og motiverende leder som kan kombinere strategisk ledelse med operativ gjennomføring
 • Arbeider analytisk, strukturert og resultatorientert
 • Har interesse for å forstå og gå inn i arbeidsprosesser kombinert med evne til å tenke nytt og innovativt og vilje til å utfordre etablerte arbeidsprosesser og løsninger
 • Har evne til å sette deg inn i Kompetanse Norges arbeidsområder og identifisere behov og muligheter for bruk av ny teknologi og digitale løsninger
 • Arbeider godt både selvstendig og i team og har evne til å kommunisere ditt fagområde til andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling som seksjonsleder lønnes i lønnskode 1059 underdirektør med et lønnsspenn mellom kr. 661 700 og kr. 802 600 i Statens lønnsregulativ. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mobiltelefonordning
 • Godt tilrettelagte lokaler i Oslo sentrum
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette trekkes det to prosent av lønnen til lovfestet innskudd

Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkerne vil i tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Kontaktpersoner

Magnus F. Larsen
Fungerende avdelingsleder
Telefonnummer: +47 97 65 87 25

Hvem er Kompetanse Noreg?

Kompetanse Noreg jobbar for å heve kompetansen til vaksne, slik at færre fell utanfor. Vi meiner gode ordningar for læring gjennom heile livet er ein føresetnad for eit inkluderande arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Noreg er ein etat under Kunnskapsdepartementet. Vi får også oppdrag frå Justis- og beredskapssdepartementet.