Vil du lede arbeidet med å lage verktøy for cyberoperasjoner?

Teamleder for utvikling av spesialprogramvare

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle cyberoperasjoner som innebærer å få tilgang til trusselaktørens datanettverk.

For å få til dette trenger vi dyktige mennesker innen en rekke forskjellige teknologiske fagfelt. Felles for alle er en iboende lærelyst og teknisk nysgjerrighet, og en drivkraft som bidrar til at vi finner løsninger på krevende problemstillinger. 

For å kunne utføre operasjonene må vi utvikle spesialprogramvare, og vi søker en teamleder som kan lede produktteamene som jobber med dette.

Du motiveres av å få teamet ditt til å fungere godt, både faglig og mellommenneskelig, og at dere sammen leverer produkter av god kvalitet til riktig tid.

Du liker smidige utviklingsmetoder som Scrum og DevOps, og ser verdien av kontinuerlige leveranser med kort tid fra utvikling til produksjon.

Som teamleder vil du ha ansvaret for å lede og skape fremdrift i utviklingsarbeidet, men du er ikke redd for å dykke ned i tekniske diskusjoner dersom det kreves. Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av spesialprogramvare og tilhørende systemer for å støtte våre cyberoperasjoner, og vil representere teamet ovenfor egen ledelse.    

Arbeidsoppgaver

 • Lede og sikre fremdrift i produktteamene som utvikler spesialprogramvare
 • Koordinere operative behov og tekniske leveranser med oppdragsgiver
 • Vedlikeholde og videreutvikle våre metoder for smidig utvikling av spesialprogramvare, herunder metoder for dokumentasjon, versjonskontroll, kvalitetssikring, estimering og planlegging

Kvalifikasjoner

Vi ser gjerne at du har mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Dersom du har bachelorgrad kombinert med relevant erfaring, vil det kunne kompensere for kravet om mastergrad. 

Du må også ha relevant erfaring, for eksempel som senior systemutvikler eller som leder for smidige utviklingsteam.

I tillegg er det ønskelig at du har ett eller flere av punktene nedenfor. 

 • Kurs eller utdanning innen smidige utviklingsmetoder
 • Erfaring med programvareutvikling
 • Erfaring med ledelse av smidige utviklingsteam
 • Erfaring med prosjektledelse og -styring
 • Erfaring med lavnivåprogrammering
 • Erfaring med test og kvalitetssikring av programvare

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav.

Personlige egenskaper

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av våre medarbeidere, og personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt.

Som en sentral bidragsyter til våre cyberoperasjoner trenger vi at du er kreativ og løsningsorientert, og vi ser helst at du kan vise til prosjekter hvor du har funnet løsninger der andre lett overser dem.

Som teamleder må du ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter på tvers av mennesker og fagfelt. Du er opptatt av å levere gode resultater gjennom teamet, og skaper tillit, motivasjon og engasjement i teamet for å sikre at det når sine mål.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell sammen med et unikt teknisk miljø med stor innflytelse over egen arbeidshverdag.

Vi er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens Pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet av kr. 650 3000 – 752 800 (lønnstrinn 70 – 77) som senioringeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 95 066
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 643

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger