Vil du lage gode verktøy som bidrar til å varsle om ytre trusler mot Norge?

C++ systemutvikler innen dataprosessering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye C++ systemutvikler? 

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker deg som trives i rollen som C++ systemutvikler på Linux-plattformer. Du er gjerne oppdatert på de siste C++-standardene, men kan også jobbe effektiv med f.eks C++11. Du liker å bygge robuste og effektive applikasjoner, og har gjerne erfaring med høyhastighet-/høyvolumprosessering og massiv parallelisering. Du kan effektivt sette deg inn i eksisterende kode, og benytte, utvide og forbedre denne.

Du vil trives i denne stillingen dersom du finner Etterretningstjenestens oppdrag interessant, og trives med å arbeide på lag med andre for å skape gode produkter og applikasjoner. Du vil være en del av en tverrfaglig og dynamisk gruppe, og det er viktig at du ser på dine områder og applikasjoner som en del av en større kjede.

Dersom du ønsker å være med på å lage gode verktøy for å varsle om ytre trusler mot Norge, liker utfordringer knyttet til store datamengder, og synes det høres engasjerende ut å bidra til modernisering av Etterretningstjenestens arbeidsmetoder, så oppfordrer vi deg til å søke på denne stillingen, også hvis du er nyutdannet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av løsninger for prosessering og behandling av data i henhold til lov og policy
 • Videreutvikle, drifte og vedlikeholde eksisterende applikasjoner og løsninger
 • Bidra aktivt til kompetanseheving
 • Bistå brukermiljøene med ytelsesforbedringer og feilsøking

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • For overingeniør:
  • Bachelorgrad eller tilsvarende nivå innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning utover bachelorgrad
 • For senioringeniør:
  • Mastergrad eller tilsvarende nivå innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning utover bachelorgrad
 • Erfaring med C++ applikasjonsutvikling på Linux-plattformer

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med Python
 • Erfaring med prosessering av store datamengder
 • Erfaring med agil arbeidsmetodikk, DevOPS-metoder, teamarbeid, oppsett av miljøer og produksjonssetting av løsninger 

Særskilte krav:

 • Svært gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ser etter en person som:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Er resultatorientert
 • Har god vurderingsevne
 • Er kreativ og initiativrik
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Stilling: overingeniør/senioringeniør  (kode 1087/1181)

Lønn: for overingeniør (kode 1087) lønnstrinn 62-70 og for senioringeniør (kode 1181) lønnstrinn 68-75 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse

Arbeidssted: Oslo

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 44 06
Mobil: 404 30 109

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger