Vil du kombinere fag og ledelse i våre byggeprosjekter?

Avdelingsleder bygg

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter en trygg og tydelig leder med sterk faglig forankring som brenner for samfunnsoppdraget. Som avdelingsleder bygg vil du få en viktig rolle i planlegging og ferdigstillelse av Lørenskog kommunes byggeprosjekter og være med å realisere framtidsrettede bygg for Lørenskog kommunes innbyggere! 

Investerings-budsjettet for bygg porteføljen er i 2022 1,2 mrd. kr. Vi er på jakt etter deg med høyere utdanning og bred ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor og med erfaring fra formålsbygg.    

Det er mye Lørenskog kan se tilbake på med stolthet, og som vi skal strekke oss etter i fremtiden. Vi har blant annet vunnet pris for å være Norges mest fremtidsrettede bykommune i 2019, og har tidligere fått KS sin demokratipris for godt styresett.   

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil få portefølje- og rapporteringsansvar for byggprosjekter - fra planleggingsfase til ferdigstillelse
 • Sikre at prosjektene følger kommunens prosjektstyringsmetodikk
 • Sikre gode strategiske valg for entreprisemodeller
 • Sikre kontraktsoppfølging i prosjektene
 • Ivareta grensesnitt mot interne og eksterne aktører
 • Ansvar for at prosjektet har god kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, politikere og andre interessenter
 • Helhetlig lederansvar for avdelingens medarbeidere og oppfølging av innleide prosjektledere

Avdelingsleder bygg rapporterer til prosjektdirektør og er en del av prosjektvirksomhetens ledergruppe.  

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller master innen byggfag og/eller prosjektledelse eller tilsvarende. Lang relevant erfaring kan veie opp for utdanningskrav
 • Må kunne vise til gode resultater som leder og utøve relasjonsledelse
 • Er framoverlent når det kommer til bærekraft og digital utvikling
 • Har erfaring fra porteføljestyring/prosjektstyring
 • En fordel med erfaring fra prosjektledelse innen formålsbygg
 • Erfaring med å skrive politiske saksfremlegg
 • En fordel med erfaring fra og forstå det å arbeide i en politisk styrt organisasjon
 • En fordel med erfaring med forhandlinger og kontraktsoppfølging
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Du evner å motivere egne ansatte, veileder og utfordrer
 • Du evner å tenke strategisk og styre på overordnet nivå
 • Du er trygg og tydelig i lederrollen
 • Du er en relasjonsbygger og samarbeider godt på tvers

Vi tilbyr:

 • En spennende lederstilling med kombinasjon av fag og ledelse
 • En interessant, variert og utviklende arbeidshverdag
 • Ansvar for store og viktige prosjekter innenfor viktige samfunnsområder i en kommune i stor utvikling
 • Et tverrfaglig miljø med solid kompetanse, høy effektivitet og kvalitet
 • Mulighet for fag/kompetanseheving
 • God arbeidstid og fleksitidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter

Om arbeidsplassen:

Avdeling bygg består i dag av én avdelingsleder og seks ansatte og flere innleide prosjektledere. Avdelingen inngår i Prosjektvirksomheten som har ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter fra tidligfase til overlevering. Prosjektvirksomheten er inndelt i to avdelinger som har porteføljeansvar for henholdsvis byggeprosjekter og vei- og VAR-prosjekter, samt en fagavdeling for utredninger og en stabsavdeling for prosjektstøtte.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Vi ønsker å ha et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. I henhold til Offentleglova § 25, kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke innfris.

Kontaktpersoner

Knut E. Helland
Direktør teknisk
Telefonnummer: +47 415 23 916
Marit Mellem
Rekrutterer, Habberstad
Telefonnummer: +47 905 46 532

Hvem er Lørenskog Kommune - ?

Lørenskog kommune skal være en trygg, grønn og mangfoldig kommune. Kommunen har ca. 45 000 innbyggere og er en kommune med sterk befolkningsvekst. Kommunen har ca. 2 900 ansatte fordelt på fire sektorer og to avdelinger og har et årsbudsjett på ca. 3,1 milliarder kroner. Det er mye vi kan se tilbake på med stolthet, og som vi skal strekke oss etter i fremtiden. Vi har blant annet vunnet pris for å være Norges mest fremtidsrettede bykommune i 2019, og har tidligere fått KS sin demokratipris for godt styresett.

Les mer om Lørenskog på: www.lorenskog.kommune.no.