Vil du jobbe tett på naturen med den viktigste infrastrukturen i Norge? Da er du den vi søker!

Energimontør/Energitekniker

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe tett på naturen med den viktigste infrastrukturen i Norge? Da er du den vi søker!

Energimontør/energitekniker i driftsområde Trøndelag som i hovedsak vil jobbe på våre transformatorstasjoner, men også mot våre ledningsanlegg. Vi ser etter deg med solid motivasjon for fagfeltet og som er både selvgående og nøyaktig og arbeider godt i team. Du ønsker å jobbe med både apparat og kontrollanlegg med tilhørende hjelpeutrustning men du må også være glad i naturen, og finner glede i en fysisk aktiv jobbhverdag gjerne i toppen av en mast eller på snøscootersetet på befaring inne på fjellet.

Stillingen er fast, og lokalisert til driftsområde Trøndelag med mønstringssted ved et av våre oppmøtesteder (Trondheim eller Verdal). Driftsområdet samarbeider tett med andre driftsområder og reisevirksomhet må derfor påregnes både innenfor eget driftsområde og til andre driftsområder i Norge. Vi har ansvaret for å vedlikeholde og fornye Statnetts anlegg i Trøndelag, og sikre at alle våre stasjons og ledningsanlegg er tilgjengelig.

Statnetts nettanlegg i Trøndelag utgjør 12 transformatorstasjoner og Statnetts 420kV, 300kV og 132kV linjer. Driftsområdet består av 22 ansatte, som i dag utgjør en leder for driftsområdet, en teamkoordinator, 15 energi-montører/teknikere, to lærlinger og tre renholdere/fagarbeider, og er organisatorisk plassert i divisjonen Nettdrift.

Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. Videre utøver vi systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold og beredskap av Statnett sine stasjonsanlegg
 • Bistå ledning ved behov
 • Havarihåndtering     
 • Montasjeoppgaver relatert til stasjonsanlegg, som inkluderer både apparat- og kontrollanlegg, som inkluderer øvrig hjelpeanlegg slik som nødaggregat,  batterianlegg og fjernstyringsanlegg
 • Ivareta rollen som arbeidsleder på montasje/drifts oppgaver, leder for sikkerhet (LFS), ansvarlig for arbeide (AFA) og HMS-funksjoner i egne og eksterne prosjekter, slik som for eksempel KU-rollen
 • Kontakt med eksterne entreprenører, grunneiere og andre interessenter
 • Prosjektarbeid i eget område, og sammen med beredskaps- og innsatsgruppen ved andre Statnett lokasjoner i Norge

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør
 • Tekniskfagskole, linje elkraft er en fordel
 • Erfaring med arbeid på både stasjons- og ledningsanlegg opp til 420kV
 • Bilsertifikat klasse BE og S
 • Fortrolig med data som arbeidsverktøy
 • Flytende norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, men også lede andre (team)
 • Vi ønsker at du er motivert og har interessert for fagfeltet
 • Ha høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Positiv til å jobbe på tvers, både med stasjons- og ledningsarbeid
 • Du verdsetter en fysisk aktiv arbeidsdag og trives med å arbeide i høyden
 • Strukturert og nøyaktig

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. 

Generell informajon 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med leder for driftsområde Trøndelag, Leo Aalberg på mobil 93426166. For mer utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Søknadsfrist 18. august 2019, men det vil bli foretatt intervjuer fortløpende.  Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieresystemer og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Leo Aalber
Telefonnummer: 93426166

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger