Vil du jobbe som servicetekniker? - Kvalitet og laboratorieressurser

Servicetekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du serviceinnstilt og teknisk anlagt?

Vil du jobbe i et team som ivaretar driftsbehov rundt temperatur og tekniske løsninger? Vi har ledig 1-2 faste stillinger som serviceteknikere.

Teamet gir døgnkontinuerlige støtte for kritiske funksjoner for drift og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Du vil bli med et team som har ansvar for utstyr fordelt på en stor bygningsmasse. Du vil få en rekke varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Serviceteknikerne har ansvar for drift og overvåking av byggtekniske anlegg, for å etablere og følge opp serviceavtaler og bistå med generell teknisk kompetanse. Teamet har stort fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid og optimaliseringsarbeid på tekniske anlegg og du vil bidra aktivt inn i dette.

Stillingene omfatter også vaktordning som du vil være en del av. I dag arbeider 4 personer som serviceteknikere ved Folkehelseinstituttet, og du vil inngå i samme gruppe. Det forventes at du inngår i vaktordningen.

Arbeidsoppgaver

 • Sentral driftsovervåking av større tekniske anlegg
 • Delta i hjemmevaktordning med 24 timers kontinuerlig temperaturovervåkning av lagret forskningsmateriale (med krav til maksimalt 1 times responstid)
 • Dokumentasjon og oppfølging av temperaturovervåkning i henhold til kvalitetssikring/forskrifter
 • Inspeksjon, vedlikehold, feilsøking, utbedringer og enkle reparasjoner på teknisk utstyr
 • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Bistå i anskaffelsesprosesser og følge opp serviceavtaler
 • Kundebehandling og oppfølging av eksterne leverandører 
 • Andre oppgaver kan være aktuelle og arbeidet vil i perioder være fysisk krevende

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole/fagbrev innen relevant fagfelt
 • Relevant praksis fra SD-anlegg, kjøling, ventilasjon, bygg og automasjon/elektro
 • Erfaring med arbeid innen service, vedlikehold og reparasjon
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser er en fordel 
 • Tverrfaglig kompetanse og erfaring fra beredskapsvakt er en fordel
 • God kjennskap til FDV-verktøy er en fordel
 • God kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, målrettet og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt 
 • Være imøtekommende, fleksibel og løsningsorientert 

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i trivelig og aktivt miljø
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Stilling som servicetekniker og lønn etter avtale i henhold til statens lønnsregulativ, innenfor spennet kr 523 200 - 563 700.
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse   
 • Fleksible arbeidstids- og gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Kontaktpersoner

Eivind Arntzen
Senioringeniør
E-postadresse: eivind.arntzen@fhi.no
Mobil: 996 02 872

Hvem er Folkehelseinstituttet?

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, "hull i CVen", etnisk eller nasjonal bakgrunn.