Vil du jobbe som prosjektleder i Statens vegvesen?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen har en jevn strøm av systemutviklingsprosjekter. Vi benytter smidig utviklingsmetodikk og PRINCE2 ® som prosjektmodell. Utviklerkapasitet kjøpes gjennom kontrakter med leverandøransvar. Vi har nå behov for å øke kapasiteten innenfor prosjektledelse av systemutviklingsprosjekter. Arbeidssted vil være Drammen, Bergen eller Trondheim.

Som prosjektleder vil du utføre oppgaver innen prosjektplanlegging og prosjektstyring av systemutviklingsprosjekter. Du vil ha ansvaret for rapportering av kostnad, tid, omfang, kvalitet, risiko, og gevinst samt være ansvarlig for daglig ledelse av prosjektet.

Kvalifikasjonskrav

  • relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). For kandidater med sterk og allsidig erfaring fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes
  • minst 3 års prosjektledererfaring med dokumenterte resultater fra systemutviklingsprosjekter større enn 10 millioner kr i totalkostnad
  • kjennskap til reglene om offentlige anskaffelser
  • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
  • Vi ønsker oss prosjektledere som har sertifisering innenfor prosjektledelse og god kunnskap om IT-kontrakter (SSA og PS2000).

Om divisjon IT 

Statens vegvesen har landsdekkende IT med over 300 medarbeidere over hele landet. Vi har spesialistmiljøer innenfor strategi, IT-portefølje, arkitektur, prosjektgjennomføring, systemforvaltning, brukerstøtte og drift. Etaten har spennende og fremtidsrettede ansvarsoppgaver knyttet til vei, trafikanter og kjøretøy. For å sikre effektiv utvikling, bruk av ny teknologi og digitalisering av tjenester og prosesser har IT et stort behov for medarbeidere med solid IT-kompetanse og teknologiforståelse.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Ørjan Mathis Tvedt på mobil 917 66 659.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 09.10.2019.

Har du spørsmål ifm. utfyllinga av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Ørjan Mathis Tvedt
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 917 66 659

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger