Vil du jobbe sammen med landets fremste rådgivere innen sikring av bygg?

Rådgivere risikoanalyse

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe sammen med landets fremste rådgivere innen sikring av bygg?   Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) ble opprettet av Regjeringen i oktober 2012. NKSB er statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg mot fiendtlige anslag, spionasje, sabotasje, terror og annen kriminalitet. Seksjonen har i dag i underkant av 60 ansatte og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø.   Vårt strategiske mål er å være et naturlig førstevalg som rådgiver knyttet til beskyttelse og sikring av skjermingsverdige verdier som understøtter nasjonale sikkerhetsinteresser.   Vi har en stadig større pågang av rådgivningsoppdrag, og ønsker derfor å styrke vårt kompetansesenter med fire sikkerhetsrådgivere. Analyseavdelingen bistår oppdragsgivere med gjennomføring av risikoanalyser og sikkerhetsrådgivning knyttet til trusler mot skjermingsverdige verdier og kritisk infrastruktur. Vi har analyseobjekter fra både sivil og militær sektor.   NKSB er et tverrfaglig miljø bestående av blant annet arkitekter, ingeniører, jurister, militære og samfunnsvitere. Analyseavdelingen samarbeider nært med de andre avdelingene i kompetansesenteret, samt med fagfeller i sikkerhetsmiljøet, for eksempel Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA).   Vi ser etter kandidater med gode analytiske evner og erfaring fra analysearbeid. Det er ønskelig med kunnskap om sikring av bygg og kjennskap til Forsvaret, forebyggende sikkerhet og/eller beredskapsarbeid. Du vil bli del av ett av våre fire analyseteam. For spesielt kvalifiserte søkere kan rolle som teamleder være aktuelt. Du vil i så fall lede et fagteam med 4-6 risikoanalytikere og inneha et porteføljeansvar.

Forsvarsbygg er underlagt vilkårene  i Offentlighetsloven – jamfør Offentlighetsloven § 25. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresidene våre www.forsvarsbygg.no/jobb.            

Arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i utarbeidelse av risikoanalyser (security) for bygg- og anlegg der det er behov for beskyttelse og sikring mot fiendtlige anslag, sabotasje, spionasje, terror og annen kriminalitet
 • Gi råd etter sikkerhetsloven mot ulike trusler
 • Bidra i arbeidet med å utarbeide håndbøker og retningslinjer innenfor fagområdet
 • Bidra i undervisning og med foredrag i ulike fora
 • Deltakelse i FoU-prosjekt
 • Noe reisevirksomhet må påregnes 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevant fagfelt, f.eks. samfunnssikkerhet, statsvitenskap, politivitenskap eller militære studier. Kandidater med en relevant bachelor og relevant erfaring kan også søke
 • Erfaring med risikoanalyse er en fordel. Opplæring vil bli gitt
 • Kunnskap om sikring av bygg og anlegg, forebyggende sikkerhet og/eller beredskapsarbeid er ønskelig
 • Det er ønskelig med kjennskap til forsvarssektoren
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med totalforsvaret og /eller samfunnssikkerhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode norskkunnskaper
 • Må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres til nivå Strengt Hemmelig/Nato Secret          

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ og ansvar
 • Du er omgjengelig og har gode samarbeidsegenskaper
 • Du evner å jobbe selvstendig og har gode analytiske egenskaper
 • Du har en strukturert arbeidsform
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver fra 523 200,- til 837 200,- (fra ltr. 59 til ltr 81), avhengig av kvalifikasjoner
 • Vi kan tilby gode muligheter for utvikling og spesialisering i landets fremste kompetansesenter for sikring av bygg
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gunstig boliglån i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger
 • Treningsmuligheter
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Kontaktpersoner

Martine Vold
Fungerende avdelingsleder/Seniorrådgiver
Telefonnummer: 408 46 628

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger