Vil du jobbe med viktig samfunnssikkerhet og store konstruksjoner?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I en tid med behov for mer energi, og et klima i endring, trenger NVE flere medarbeidere som kan bidra til å sikre samfunnet mot ulykker oguønskede hendelser på vassdragsanlegg. Vi trenger deg som kan representere NVEsom myndighet i oppfølgingen av nybygging og ombygging av dammer, tunneler ogtrykkrør for vannkraftproduksjon. Inspeksjoner av etablerte anlegg og på byggeplasserer en viktig del av jobben, men også saksbehandling og regelverksutvikling. Somvår kollega vil du få være med å ta beslutninger av stor betydning for norsk samfunnssikkerhet.

Tilsyn, beredskap, sikkerhet, betongdammer, fyllingsdammer, hydraulikk, hydrologi og klima er noen av de mange temaene vi er innom i vårt arbeid. Som sivilingeniørinnen bygg/konstruksjon vil du få utnyttet din fagkompetanse gjennom dagligsaksbehandling så vel som i utvikling av faglige veiledere, FoU-samarbeid medbransjen, forelesninger på damsikkerhetskurs og seminarer. Du vil bli en del avet bredt fagmiljø i NVE, få anledning til å bruke din faglige kunnskap, ogsamtidig lære mye nytt av dine kolleger. Det er mulighet for internasjonaltarbeid gjennom bl.a. et europeisk nettverk for myndigheter med ansvar fordamsikkerhet.

På seksjon for damsikkerhet i NVE vil du samarbeide tett med 20 dyktige kollegaer, de fleste med bakgrunn som sivilingeniører bygg. Noen av disse vilsitte i samme kontorfellesskap som deg, men vi er fordelt på alle NVEs øvrige regionkontorerog hovedkontoret i Oslo.

Den utlyste stillingen er ved vårt regionkontor i Narvik, midt i bykjernen med kort vei til fritidstilbud, kulturaktiviteter, fjord og fjell.

Arbeidsoppgaver

 • kontroll/godkjenning av flomberegninger, revurderinger og tekniske planer og annen saksbehandling knyttet til sikkerheten ved dammer og vannveier
 • tilsyn og inspeksjoner ved bygging og drift av vassdragsanlegg (dammer og vannveier)
 • faglig arbeid for utvikling av regelverket (FoU-prosjekter, veilederarbeid)
 • informasjonsarbeid om regelverket på seminarer og damsikkerhetskurs
 • ekstern kontakt mot eiere, rådgivere og andre aktører
 • kontakt mot utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og bransjeorganisasjoner
 • internasjonal kontakt gjennom NNCOLD/ICOLD, europeisk myndighetsnettverk mv.
 • bidra i kontinuerlig forbedringsarbeid og ta i bruk nye arbeidsformer og digitale løsninger
 • noe reising må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • sivilingeniør/MSc. bygg/maskin eller tilsvarende med vekt på konstruksjonsfag (betong- og stålkonstruksjoner, luker, trykkrør etc.) og/eller et eller flere av følgende fagfelt: geoteknikk (fyllingsdammer), anleggsteknikk og vassdrags-/vannkrafthydraulikk
 • du må kunne kommunisere svært godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • fysikk til å kunne ferdes i terrenget og på vassdragsanlegg (dammer og tunneler)
 • førerkort klasse B  
 • må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • kompetanse innen prosjektering, bygging og/eller drift av vassdragsanlegg (dammer, luker, rør/tunneler)
 • erfaring fra tilsyn og systemrevisjoner
 • erfaring fra forskning innen relevante fagområder (damsikkerhet)
 • erfaring fra praktisk damsikkerhetsarbeid (dameier, konsulent, entreprenør og offentlig forvaltning), men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • kompetanse (kunnskap/erfaring) innen risikoanalyser og beredskap
 • gode IKT-ferdigheter og kunnskap/erfaring med relevante digitale verktøy
 • interesse for/erfaring med å holde presentasjoner

Personlige egenskaper

 • strukturert, analytisk, åpen for utfordringer og leveringsdyktig
 • kunne jobbe selvstendig og samarbeide med andre
 • reflektert og god rolleforståelse som myndighetsrepresentant
 • du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger

Personlig egnethet for stillingen ilegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate. I tillegg vil du kunne ha mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale fagmiljø, deriblant kontakt med relevante fagmiljøer og studiesteder.

Vi holder til i nyombygde flotte lokaler midt i bykjernen av Narvik. Fra vårt kontor er det korte avstander til det meste av friluftsaktiviteter, med blant annet skibakke midt i byen. Vi har tilbud om trening i arbeidstiden, en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskoder avdelings-/over-/senioringeniør (1085/1087/1181) med årslønn fra kr 520 000 – 880 000. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).      

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: 920 65 215
Lars Grøttå
Seksjonssjef
Telefonnummer: 901 44 269
Vebjørn Pedersen
Senioringeniør
Telefonnummer: 905 44 229

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger