Vil du jobbe med videreutvikling av forsvarssektorens innovasjonsevne?

Vi søker forsker/seniorrådgiver til arbeid med videreutvikling av innovasjonsevnen og Trekantmodellen i forsvarssektoren

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker en medarbeider som skal ha ansvaret for å videreutvikle forsvarssektorens innovasjonsevne og innovasjonsmodell, og gi råd om hvordan Trekantmodellen 2.0 kan realiseres. Dette innebærer å ha god innsikt i hvordan Forsvarets behov for teknologi og materiell oppstår og hvordan gode FoU- og utviklingsprosjekter kan utvikles, finansieres og gjennomføres. I tillegg skal prosjektet se på hvordan man kan skape gode prosesser for kommersialisering, anskaffelse og implementering slik at nye løsninger raskt kan anvendes i Forsvaret.

Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)) setter ambisjonsnivået for hva vi bør ha av nasjonal kompetanse og teknologi for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsbehov. Gjennom et tett samarbeid mellom norsk forsvarsindustri, FFI og Forsvaret – det såkalte trekantsamarbeidet – er det utviklet produkter i verdensklasse som har gitt det norske forsvar skreddersydde operative løsninger samtidig som industrien har oppnådd internasjonal suksess. Det er nå behov for å videreutvikle dette samarbeidet og spesielt styrke forsvarssektorens evne til mulighetsdrevet innovasjon og rask utvikling av nye løsninger ved også å utnytte kommersielt tilgjengelig teknologi.

Oppgavene spenner fra kartlegging, analyse, utvikling av strategier og virkemidler, rådgivning og beslutningsstøtte til Forsvarsdepartementet, Forsvaret, FMA og FFI. Stillingen innebærer også kontakt med nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer for å kartlegge trender og identifisere utviklingsmuligheter for den norske innovasjonsmodellen og lære fra andre sterke innovasjonsaktører både i og utenfor forsvarssektoren.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Kartlegge teknologiske, sikkerhetspolitiske og markedsmessige utviklingstrekk og synliggjøre konsekvensene av disse for den norske innovasjonsmodellen

Videreutvikle Trekantmodellen mellom Forsvaret, industrien og FFI ved å studere rammebetingelser, virkemidler og prosesser knyttet til materiellframskaffelser og implementering

Sikre systematisk erfaringslæring fra historiske innovasjonsprosesser og anskaffelse innenfor rammen av Trekantsamarbeidet, og legge til rette for erfaringslæring og overføring fra andre innovasjonsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, innenfor og utenfor forsvarssektoren

Støtte FD i å utvikle trekantsamarbeidet gjennom å fremme anbefalinger om forbedring av innovasjonsmodellen og tilhørende virkemiddelapparat

Evaluere verdiskapningen fra nasjonal teknologi- og industriutvikling, og vurdere effekten av bruken av statlige virkemidler og anbefale tiltak for å styrke dette apparatet

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning på masternivå. Vi søker etter kandidater med kjennskap til og erfaring fra teknologiske utviklings- og innovasjonsprosesser og/eller innovative anskaffelser. Det er en fordel med kjennskap til eller erfaring fra forsvarssektoren.

Vi søker en selvstendig medarbeider med strategiske og analytiske evner. Du må ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Du må evne å skape gode samarbeidsrelasjoner da stillingen er svært utadrettet, og krever utstrakt samarbeid med et bredt spekter av aktører nasjonalt og internasjonalt. Personlig egnethet blir vektlagt.

En del reisevirksomhet må påregnes. Tjenestested vil være ved FFI på Kjeller.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse, som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Send søknad merket ref. nr. 2019/00401, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk fra www.ffi.no

Kontaktpersoner

Hanne Bjørk
forskningsleder
Telefonnummer: +47 63 80 72 06
Sigurd Iversen
Telefonnummer: 400 36 810

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger