Vil du jobbe med utvikling og implementering av vedlikeholdsstrategi i Norges største fjernvarmeselskap?

Vedlikeholdsingeniør Strategi - Fortum Oslo Varme

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I den videre utviklingen av selskapet søker vi en person som skal utvikle og implementere vedlikeholdsstrategi for alle produksjonsanleggene i Fortum Oslo Varme. Vi er en spennende arbeidsplass med høy endringstakt, solid kompetanse og gode utviklingsmuligheter. 

Vi ønsker deg som har evner til å tenke strategisk og langsiktig, har en analytisk tilnærming, og som ser synergier på tvers av produksjonsanleggene. 

Fortum Oslo Varme har avanserte produksjons-, og distribusjonsanlegg lokalisert i Oslo. Du vil jobbe med vedlikeholdsstrategi på tvers av produksjonsanleggene. 

Du vil inngå i et team på 11 dyktige ansatte som jobber innenfor vedlikehold, bestående av både teknikere og planleggere. For å implementere og utvikle strategien kreves det tett samarbeid med ulike miljøer i selskapet. Du vil ha tett samarbeid med leder for vedlikehold, strategi og planlegging, samtidig som du jobber mot produksjon, teknisk utvikling og driftsmiljøene på Klemetsrud, Haraldrud og sentrum. Vi ønsker derfor deg som har gode samarbeidsevner, og som motiveres av å implementere tiltak som et resultat av gode analyser. 

Arbeidssted vil primært være på vårt anlegg på Klemetsrud, men arbeid på selskapets andre lokasjoner i Oslo må påregnes. Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester. Vi vurderer søknader fortløpende. 

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte leder for vedlikehold i Fortum Oslo Varme, Senthilkumar Veethividangan.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og implementere vedlikeholdsstrategien i selskapet
 • Utvikle et fullverdig utstyrshieraki
 • Utarbeide feilstatistikk, risiko- og kritikalitetsanalyser for anleggene
 • Definere relevante og kostandseffektive vedlikehold- og tilsynstiltak for anlegg/komponenter
 • Gjennomføre rotårsakanalyser
 • Jobbe med kontinuerlig optimalisering av vedlikeholdet

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad sivilingeniør - Prosess, maskin, elektro/SRO (styring, regulering og overvåkning), energi og miljø eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring fra industri/fjernvarmevirksomhet/entrepenørvirksomhet
 • Beherske norsk og engelsk
 • Erfaring med dataprogrammer
 • Erfaring innen vedlikehold er en fordel
 • Utdanningsnivå
 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk og gjør rasjonelle vurderinger
 • Du er systematisk, strukturert og målrettet
 • Du er initiativrik med høy gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikajsonsevner og kommuniserer på en tydelig, effektiv og målrettet måte
 • Du har gode samarbeidsevner og kan samarbeide med ulike nivåer i hele organisasjonen

Vi tilbyr

 • Spennende, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør i en bransje i stor endring
 • Et høykompetent, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø hvor vi jobber godt sammen for å utvikle selskapet og kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode utviklingsmuligheter i et selskap som er en del av et stort internasjonalt konsern
 • Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Senthilkumar Veethividangan
Leder Vedlikeholdstrategi og planlegging
Telefonnummer: + 47 40 64 08 46

Hvem er Fortum?

Fortum Oslo Varme AS (FOV) er et nytt energiselskap bestående av tidligere Hafslund Varme og Klemetsrudanlegget, og er en del av Fortum-konsernets divisjon City Solutions. Virksomheten bygger på sirkulær økonomi; fra energigjenvinning av avfall og videre til produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme til rundt 200 000 sluttkunder i Oslo. Fortums visjon er «For en renere verden».

Fortum Oslo Varme kombinerer eksisterende fjernvarme og -kjøling med energigjenvinning av avfall, og vil vokse videre utover dagens drift. Det jobbes med store utviklingsprosjekter, og selskapet har som mål å etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud. Selskapet er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og et enda mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.