Vil du jobbe med tiltak mot skader fra flom?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en medarbeider med kompetanse innen fagområdene hydraulikk og prosjektering av sikringstiltak.

NVE har et viktig samfunnsansvar i å forebygge skader fra flom og skred. Vi planlegger og gjennomfører sikringstiltak i særlige utsatte og bebygde områder i samarbeid med kommunene. Ved skadeflom og andre hendelser i vassdragene og ved skredhendelser er vi faglig rådgivere for politiet og for kommunene.

Ved vårt regionkontor i Tønsberg (Region Sør) er det en ledig stilling innen planlegging og prosjektering av sikringstiltak mot skader fra flom og erosjon. Region Sør omfatter de seks fylkene fra Buskerud til Rogaland.
Det har vært flere flomhendelser de siste årene i denne regionen med store materielle skader. Derfor har vi flere store sikringstiltak under utredning.
Oppgaver for vår nye medarbeider vil være å planlegge og prosjektere sikringstiltak samt å rådgi ulike samarbeidsparter om flom- og erosjonssikringstiltak.

I Region Sør er vi 25 ansatte med høy kompetanse på fagfeltet. Vi jobber tverrfaglig og har et inkluderende arbeidsmiljø med sterk lagånd.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og prosjektere flom og erosjonssikringstiltak
 • Bidra i utvikling av det sikringstekniske fagmiljøet i NVE, blant annet gjennom ny sikringshåndbok
 • Gi råd til konsulenter og grunneiere i mindre inngrep i vassdrag. Hvordan gjøre det trygt og med minst mulig skade i vassdraget?
 • Gi råd om sikringstiltak i arealplansaker
 • Samarbeide med kommuner, konsulenter og entreprenører
 • Informere om sikringstiltakene til allmennheten
 • Bidra i beredskapssituasjoner
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet, anslagsvis 20-30 dager i året

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master i teknologi eller tilsvarende fra universitet/høyskole
 • Svært relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kunnskaper innen hydraulikk og prosjektering av flom og erosjonssikringsanlegg
 • Minimum 3-5 års erfaring med planlegging og prosjektering av flom og erosjonssikringstiltak
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget
 • Førerkort

Ønskelig/fordelaktig:

 • Erfaring med bruk av GIS
 • Kjennskap til offentlige regler om byggesaksbehandling for denne typen anlegg
 • Erfaring fra eller interesse for prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Trygg på din egen kompetanse og styrker for øvrig
 • Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for kunnskapsdeling med andre fagpersoner og formidling av faget
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig betydning og gode utviklingsmuligheter
 • Et kompetent og bredt sammensatt fagmiljø
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – kr 700 000 i stillingskode over/senioringeniør/rådgiver/seniorrådgiver (1087/1181/1434/1364). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. 
  
Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 
  
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup
Regionsjef
Telefonnummer: 90 75 20 61
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger