Vil du jobbe med tiltak mot skader fra flom og skred?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har et viktig samfunnsansvar i å forebygge skader fra flom og skred. Vi planlegger og gjennomfører sikringstiltak i særlige utsatte og bebygde områder i samarbeid med kommunene. Ved skadeflom og andre hendelser i vassdragene og ved skredhendelser er vi faglig rådgivere for politiet og for kommunene.

Ved vårt regionkontor i Tønsberg (Region Sør) er det en ledig stilling innen planlegging og prosjektering av sikringstiltak mot skader fra flom, erosjon og skred. Region Sør omfatter de seks fylkene fra Buskerud til Rogaland. Vi har hatt flere flomhendelser de siste årene med store materielle skader, og vi har også store områder som kan være utsatt for kvikkleireskred. Derfor har vi flere store sikringstiltak under utredning. Oppgaver for vår nye medarbeider vil være å planlegge og prosjektere sikringstiltak, og å lede store prosjekter for gjennomføring.

I Region Sør er vi 25 ansatte med høy kompetanse på fagfeltet. Vi jobber tverrfaglig og har et inkluderende arbeidsmiljø med sterk lagånd.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og prosjektere flom og erosjonssikringstiltak
 • Lede prosjektering og utførelse av større sikringsprosjekter
 • Bidra i utvikling av det sikringstekniske fagmiljøet i NVE, blant annet gjennom ny sikringshåndbok
 • Gi råd til konsulenter og grunneiere i mindre inngrep i vassdrag. Hvordan gjøre det trygt og med minst mulig skade i vassdraget?
 • Gi råd om sikringstiltak i arealplansaker
 • Samarbeide med kommuner, konsulenter og entreprenører
 • Informere om sikringstiltakene til allmennheten
 • Bidra i beredskapssituasjoner
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet, anslagsvis 20-30 dager i året

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå fra universitet/høyskole
 • Svært relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kunnskaper innen hydraulikk og planlegging/prosjektering av flom og erosjonssikringsanlegg
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget
 • Førerkort

Ønskelig/fordelaktig:

 • Erfaring med planlegging og prosjektering av flom og erosjonssikringstiltak evt vann og avløpstiltak
 • Erfaring med bruk av GIS
 • Kjennskap til offentlige regler om byggesaksbehandling for denne type anlegg
 • Erfaring fra eller interesse for prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Trygg på din egen kompetanse og styrker for øvrig
 • Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for kunnskapsdeling med andre fagpersoner og formidling av faget
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver med stor samfunnsmessig betydning og gode utviklingsmuligheter
 • Et kompetent og bredt sammensatt fagmiljø
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/1408/1434/1364) etter det offentlige regulativ, f.t. kr 460 000 – 800 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler 

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.
 
Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup
Regionsjef
Telefonnummer: 90 75 20 61
Eirik Traae
Sjefingeniør
Telefonnummer: 91 62 70 20
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger