Vil du jobbe med teknologiutvikling i Avinor?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bli med på en spennende reise hvor vi utvikler fremtidens luftfart! I Avinor får du jobbe med nyskapende og samfunnsnyttige prosjekter i et sterkt internt fagmiljø og i samarbeid med private og offentlige virksomheter, akademia og forskningsinstitusjoner. 

Avinor utvikler fremtidens luftfart gjennom en tydelig satsing på teknologiutvikling. Alle Avinors teknologer og teknologiprosjektmiljøer er samlet under felles divisjon for å skape et sterkt fagmiljø til å drive frem teknologisk transformasjon av luftfarten. Til å lede, støtte og gjennomføre prosjektene styrker vi nå prosjektkompetansen med følgende stillinger: 

Avinor har mange spennende prosjekter i porteføljen! Prosjektene er fremtidsrettede og spenner fra de store teknologiprogrammene med milliardprosjekter til mindre prosjekter. Fjernstyrte tårn og autonome brøytebiler er to eksempler på nye løsninger hvor Avinor kan ta ut gevinster i den daglige driften, og som i tillegg har et internasjonalt nedslagsfelt. Et annet eksempel er utviklingen av dronesystem der en tar i bruk avansert teknologi for å sikrere kunne integrere droner i luftrommet. Klikk her for å lese mer om våre prosjekter

Har du prosjektkompetanse og interesse for teknologiprosjekter ta kontakt med vår samarbeidspartner The Assessment Company for disse rekrutteringene, eller klikker på «Søk på denne stillingen» hvor du vil få mer informasjon om de ulike stillingstypene. 

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Avinor mener at inkludering, mangfold og en jevnere kjønnsfordeling er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Hvem er Avinor?

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe under 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.