Vil du jobbe med teknologiske trender i samfunnet?

Vi søker forsker/seniorrådgiver til arbeid med teknologiske trenders påvirkning på norske militære operasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker etter en seniorrådgiver der hovedoppgaven vil være å ha ansvaret for et nytt prosjekt som skal kartlegge og sammenstille   teknologiske trender, og vurdere konsekvenser for norske militære operasjoner. Denne stillingen skal sørge for faglig kvalitet og relevans, nødvendig progresjon i prosjektet og organisere leveranser fra øvrig personell som er bidragsytere på prosjektet.

Prosjektet skal søke å ha oversikt over generelle teknologiske trender i samfunnet, vurdere våre statlige og ikke-statlige motstandere sin bruk av teknologi og hvordan dette   påvirker deres konsepter og doktrine, og til slutt svare på hvordan dette vil påvirke norske militære operasjoner. Prosjektet skal også levere innspill til forskjellige prosesser i forsvarssektoren og FFI. Viktigst av disse er langtidsplanen (LTP) og FFIs strategi- og planprosess. Dette er et meget bredt spenn som dekker mange fagfelt. Stillingen vil primært jobbe gjennom andre for detaljene, og selv sette sammen resultatene og være forberedt på å presentere disse i forskjellige fora.

Stillingen innebærer tett koordinering med andre miljøer på FFI og vil i størst mulig grad søke å jobbe på tvers av avdelingene for å få nødvendig teknologi og trussel forståelse.   Nødvendig forståelse av norske militære operasjoner vil kreve tett samarbeide med våpenskolemiljøer i Forsvaret. Det vil også innebære kontakt med internasjonale miljøer for å kartlegge trender og identifisere muligheter og trusler for norske militære operasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Kartlegge teknologiske og sikkerhetspolitiske trender og synliggjøre konsekvensene av disse for norske militære operasjoner
  • Presentere resultater offentlig og produsere presentasjonsmateriale for ledelsen på FFI
  • Gjennomføre krigsspill, workshops og lignende med Forsvaret og andre miljøer
  • Skrive FFI-rapporter og -artikler for ekstern publisering

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning på masternivå. Vi søker etter kandidater med teknologisk, statsvitenskapelig eller militær bakgrunn. Du må ha god teknologisk forståelse, men dybden innenfor de forskjellige områdene finnes på resten av FFI. Kompetanse om eller erfaring fra forsvarssektoren er en fordel. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi søker en selvstendig medarbeider med strategiske og analytiske evner. Du må ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Du må evne å skape gode samarbeidsrelasjoner da stillingen er svært utadrettet, og krever utstrakt samarbeid med et bredt spekter av aktører nasjonalt og internasjonalt.

En del reisevirksomhet må påregnes. Tjenestested vil være ved FFI på Kjeller.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse, som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Send søknad merket ref. nr. 2019/00400, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk fra www.ffi.no

Kontaktpersoner

Torgeir Mørkved
Telefonnummer: 988 83 130

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger