Vil du jobbe med teknologisk utvikling?

Vi søker forskere innen radar- og radioteknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) arbeider med radar- og radioteknologi for sensor- og kommunikasjonssystemer på stasjonære og mobile plattformer. Viktige anvendelser er overvåking og kommunikasjon på land, på sjøen, i luften og på satellitter.

Vi søker nå to forskere for å videreutvikle eksisterende konsepter og undersøke nye kosteffektive muligheter som teknologiutviklingen kan åpne for. Arbeidet vil foregå i FFIs miljøer for passive sensorer og satellittsystemer, og vil omfatte teoretiske analyser, utvikling av måleoppstillinger og prototyper, deltakelse i målekampanjer og analyse av måledata, samt integrasjon og testing på ulike plattformer. Deler av arbeidet vil inngå i internasjonalt samarbeid og samarbeid med norsk industri.

Nødvendige kvalifikasjoner for den ene stillingen er utdanning innen elektronikk med spesialisering på antenner og radioteknikk, med gode resultater fra universitet/høgskole på master- eller doktorgradsnivå.

Det er en fordel med relevant praktisk erfaring innen design og utvikling av antenner og radiokretser, i tillegg til kjennskap til programvare for design og simulering innen disse områdene. Du bør også ha grunnleggende kunnskap om radar og radiokommunikasjon, i tillegg til kompetanse på oppsett og bruk av måleutstyr for antenner og radiokretser. Interesse og kunnskap om utvikling av satellittsystemer vil også være en fordel.

Nødvendige kvalifikasjoner for den andre stillingen er utdanning innen elektronikk/kybernetikk, med gode resultater fra universitet/høgskole på master- eller doktorgradsnivå.

Til denne stillingen søker vi kandidater som har kompetanse innen enten 1) programvareutvikling på embedded systemer, fortrinnsvis i C/C++, og/eller 2) FPGA utvikling. Det vil telle positivt om du kan understøtte utvikling av ny hardware, særlig på skjemanivå.

Vi søker to allsidige, faglig nysgjerrige og løsningsorienterte medarbeidere som har gode analytiske og praktiske evner. Dere må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som dere kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Erfaring er ønskelig, men nyutdannede, eller kandidater som fullfører utdanningen sin i 2019, oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som kreves for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby arbeid i inspirerende fagmiljøer som ligger langt fremme innen utvalgte områder. FFI er prosjektorganisert, noe som gir mulighet for å utnytte sin erfaring og kompetanse i varierte settinger i forskjellige prosjekter. Vi vil gjerne at våre forskere tar kurs og tilleggsutdanning for å utvikle sin kompetanse.

Videre kan vi tilby fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Søknad merket ref. nr. 2019/00755 vedlagt kopier av vitnemål og attester som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 12. mai 2019.

Kontaktpersoner

Richard Olsen
Forskningsleder
Berit Jahnsen
Forskningsleder
Telefonnummer: +47 416 43 576

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger