Vil du jobbe med teknisk saksbehandling?

Teknisk saksbehandler elektro

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Liker du å jobbe med saksbehandling og inspektørvirksomhet innen maritime installasjoner?

Vi søker nå etter en person som har kunnskap om- og interesse for fagfeltet elektro til Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter. 

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.  

Arbeidsoppgaver

 • Utføre kontroll og avviksbehandling innen fagområdet på Forsvarets fartøyer og spesialfartøyer   
 • Teknisk saksbehandling i forbindelse med fremtidige materiellanskaffelser innen fagfeltet elektro
 • Teknisk oppfølging av fartøyene ved hovedoverhaling knyttet til eget fagfelt
 • Saksbehandling av endrings- og modifikasjoner
 • Saksbehandling innen seksjonens fagområde etter avtale med seksjonssjef
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende innenfor fagfeltet elektro
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning 
 • Relevant erfaring fra saksbehandling/inspektørvirksomhet innenfor maritim virksomhet
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret
 • Ønskelig:
  • Erfaring med fagfeltet automasjon
  • Erfaring fra saksbehandling/inspektørvirksomhet innenfor maritim installasjon
  • Erfaring fra prosjektarbeid
  • Erfaring med maritimt regelverksarbeid
  • Erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP 

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper

 • Tar ansvaret for handlinger, prosjekter og medarbeidere, tar initiativ og arbeider selvstendig
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.               

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Parkeringsmuligheter
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.              

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 532.300 til 667.200 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Atle Instanes
Seksjonssjef
E-postadresse: ainstanes@mil.no
Mobil: 948 32 195

Hvem er Forsvarsmateriell?

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.