Vil du jobbe med Stortingets digitale kommunikasjonstjenester og åpne data?

Seniorrådgiver

Virksomheten i Stortinget støttes i dag av avanserte IT- og AV-løsninger. Det videre arbeidet med å digitalisere arbeidsprosessene prioriteres høyt. Vi har nå ledig en stilling i IT-avdelingen for arbeidet med å forvalte og videreutvikle nettsidene og våre åpne data. Har du interesse for hvordan digitale kommunikasjonsløsninger kan understøtte det parlamentariske arbeidet, er du kanskje den rette for denne jobben. Stillingen gir spennende muligheter for å påvirke den videre utviklingen av Stortingets digitale kommunikasjonstjenester.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

Vi jobber i team med kontinuerlig forbedring basert på smidige metoder, og i prosjekter. Du må kunne delta inn i og lede arbeidet med å forvalte og videreutvikle løsningene, i tett samarbeid med behovseiere og redaktører, samt interne og eksterne leverandører. I tillegg til arbeid med nettsidene vil stillingen innebærer et særskilt ansvar for den åpne datatjenesten, og samspillet mellom disse tjenestene og underliggende informasjonssystemer og datastrukturer. Vi er i endring, og du må regne med at ansvar og oppgaver endres når vi endrer hvordan vi jobber sammen. 

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

  • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå med relevante fag som for eksempel IT, medie- eller samfunnsfag
  • minimum tre års relevant arbeidserfaring
  • erfaring med prosjektarbeid og smidige metoder
  • kunnskap om datasystemer og digitale kommunikasjonsløsninger
  • erfaring med brukerinnsikt, analyse av brukeratferd og universell utforming 
  • erfaring med spesifisering, kvalitetssikring og testing av brukergrensesnitt og funksjonelle krav til digitale kommunikasjonsløsninger
  • erfaring med å bestille, følge opp og teste leveranser fra leverandører 

Det er en fordel med erfaring med:  

  • interaksjonsdesign og utvikling av prototyper
  • med visualisering av data
  • bruk og forvaltning av CMS og åpne data

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig. 

Personlige egenskaper

Stillingen krever evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner. Du må være god til å kommunisere både muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du har analytiske evner, er kreativ og løsningsorientert og en god prosessdriver. Du må holde deg godt oppdatert både innenfor teknologiutvikling og digitale kommunikasjonsløsninger, slik at du kan gi gode råd om retningsvalg og løsninger innenfor et helhetsperspektiv.

Vi tilbyr

Stortinget kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, med en unik arbeidsplass sentralt beliggende i Oslo sentrum.

Stillingen lønnes som rådgiver i lønnsspenn kr 594 000–700 000 per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.

For stillingen gjelder seks måneders prøvetid. I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Anita Blomberg, telefon 470 40 705. Søknad, CV, attester og vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk på stillingen" innen 2. februar 2020. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Kontaktpersoner

Anita Blomberg
seksjonsleder
Telefonnummer: 470 40 705

Hvem er Stortingets administrasjon?

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 490 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».