Vil du jobbe med samfunnsutvikling og norsk kommunesektor?

Seniorrådgiver plan, bygg, eiendom og geodata

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nyopprettet stilling

SIKT er ansvarlig for KS’ interessepolitikk og kommunesektorens strategiske samordning på digitalisering, herunder kommunesektorens strategiske råd og utvalg på plan, bygg, eiendom og geodata. Det er økende behov for kapasitet og kompetanse i KS på området. Til nyopprettet stilling søkes derfor en faglig erfaren rådgiver. 

Utviklingsarbeidet i kommunesektoren skjer først og fremst i samspill mellom medlemmene. Vår nye rådgiver vil ha en viktig og fasiliterende rolle på området for digitalisering i teknisk sektor, og utbredt kontakt både med medlemmene, nasjonale myndigheter og leverandørmarkedet. Som rådgiver på området vil du jobbe tett med fagavdelinger innen området for forskning, innovasjon og digitalisering og andre områder i KS – ikke minst avdeling for samferdsel, plan og miljø. KS har etablert et brukerråd for planlegging, utbygging og geodata som du vil delta i.  Rådet må videreutvikles og vil spille en viktig rolle i kommunesektorens felles arbeid på området, i utviklingsprosjekter sammen med medlemmene og i samarbeid med staten.

Utover dette skal vår rådgiver:

  • Ta en ledende rolle innen utvikling og utøvelse av interessepolitikk innenfor digitalisering av for teknisk sektor og eiendom
  • bidra inn i nasjonale innovasjons- og utviklingsprosjekt
  • deltakelse i aktuelle nasjonale råd og komiteer
  • ha bred medlemskontakt, ha en formidlingsrolle om det nasjonale utviklingsarbeidet både overfor egne medlemmer, nasjonale myndigheter og leverandører til sektoren
  • samarbeide med forvaltningen av relevante kommunale felleskomponenter og løsninger
  • delta i relevante digitaliseringsprosjekter (kommunale, statlige og forvaltningsnivå-overgripende)
  • Delta i utredningsarbeid og ha faglig ansvar for behandling av saker i KS innenfor stillingens arbeidsområder

Vi søker en erfaren og trygg rådgiver med strategisk teft og god forståelse stillingens faglige bredde. Vi ønsker høyere utdanning på masternivå fra ett av fagfeltene stillingen omfatter, men lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende grad. Erfaring fra kommunal tjenesteytelse og IKT-prosjektarbeidet er en stor fordel.

For å lykkes i rollen må du kombinere strategisk arbeid og et høyt krav om leveranser innenfor et bredt fagområde. Du jobber strukturert og etterrettelig, samtidig som du har fokus på fremdrift. Det komplekse formidler du på en enkel måte, både skriftlig og muntlig.

Vår nye rådgiver vil få en ansvarsfull og synlig rolle i et område med store forventinger, både fra eksternt og internt hold. Da stillingen er nyopprettet vil det være store muligheter til å forme egen rolle over tid.

I KS får du gode muligheter for personlig utvikling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og et aktivt, hyggelig og sosialt miljø. Lønn etter avtale.

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. En hverdag hos KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling.

For mer informasjon om stillingen se kontaktpersoner.

Søknadsfrist snarest og senest innen 12.11.19. Vi intervjuer forløpende.

Kontaktpersoner

Asbjørn Finstad
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 92897966

Hvem er KS - Organisasjonsutvikling og økonomi?

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS arbeider for at medlemmene skal utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester

Det er satt store ambisjoner for innovasjon i og digital transformasjon av offentlig sektor. De fleste tjenestene til innbyggere leveres i og av kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren står derfor helt sentralt i de endringene som nå skjer. KS er gitt i ansvar å koordinere og samordne kommunesektorens arbeid på området.

Kommunesektoren utgjør med nær en halv million ansatte en betydelig del av offentlig sektor. Kommunesektoren leverer de fleste innbygger-rettede tjenester og er en viktig aktør i samfunns- og næringsutviklingen i Norge. I møte med fremtidens behov trengs det kunnskapsutvikling, nyskaping og omstilling. Her er det stor vilje til å løfte i flokk i kommunesektoren, i samspill med både staten og privat sektor. I dette arbeidet er KS en viktig medspiller for medlemmene.  I KS område for forskning, innovasjon og digitalisering inngår 4 nyopprettede avdelinger samt en prosjektavdeling – Partnerskap for innovasjon.