Vil du jobbe med prosjektering, oppmåling og 3D-scanning?

Prosjekteringsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Stillingen inngår i bygningsseksjonen, som bl.a. har ansvar for forvaltning av prestegårder over hele landet. Seksjonen består av et tverrfaglig miljø med kompetanse innenfor bl.a. arkitektur, ingeniørfag og kulturminnevern. Som prosjekteringsrådgiver vil du være en ressursperson og du vil arbeide med prosjektering av ombygginger, tilbygg, påbygg, eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, i tillegg til oppmåling/3D-scanning av Ovfs eiendomsmasse.

Du vil også ha ansvar for ajourføring og videreutvikling av vårt tegningsarkiv, rutiner, maler mv. Som prosjekteringsrådgiver vil du også bistå seksjonen med å sikre god prosjektstyring. Du vil også få mulighet til å jobbe med anskaffelser og oppfølging av prosjekter og entreprenører.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering, herunder utarbeidelse av prosjekteringsunderlag i Revit, og bistand til tegningsproduksjon som grunnlag for tilbuds-/anbudskonkurranser.
 • Registrering og oppmåling av seksjonens eiendomsmasse, og videre modellering i Revit. Vi ser for oss å se på mulighetene for å benytte 3D-scanning til dette formålet
 • Vedlikehold og oppdatering av tegningsarkiv
 • Bistå med implementering av nytt FDV-system
 • Generell prosjektstyring (oppfølging av kontrakter, tilbuds-/anbudsinnhenting, fremdrift, økonomi mv.) og annen bistand til seksjonen ved behov.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning som arkitekt (sivilarkitekt/master i arkitektur), bygningsingeniør (fagskole-, høyskole-, eller sivilingeniør/master i teknologi) eller tilsvarende. Utdanningskravet  kan fravikes for kandidater med spesielt relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med bruk av DAK (Revit), og gjerne innen rehabiliteringsprosjekter
 • Erfaring med 3D-scanning er en fordel
 • Kjennskap til kulturminneloven, bygningsregelverket, herunder plan- og bygningsloven (pbl.), byggteknisk forskrift (TEK), byggesaksforskriften (SAK), og byggdetaljblader er en fordel.
 • Erfaring fra ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter er en fordel
 • Erfaring fra prosjektstyringsfaget er en fordel

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og høy grad av gjennomføringsevne
 • Systematisk, strukturert og planleggende
 • Proaktiv, nysgjerrig og søkende
 • Flytende i norsk, god i engelsk
 • Interesse for og erfaring fra eldre/historisk bygningsmasse av antikvarisk verdi er en fordel

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Våre verdier

Åpen, etterrettelig, fremtidsrettet og engasjert er våre verdier og noe du må kjenne deg igjen i. Som medarbeider i Ovf forventes det at du skaper gode resultater, gode kundeopplevelser, godt arbeidsmiljø og at du bidrar til samhandling på tvers av hele konsernet

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø med viktige og spennende oppgaver i en virksomhet som er under stadig utvikling
 • Kurs og opplæring etter behov
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingskode 1434 rådgiver/1364 Seniorrådgiver
 • Lønn etter kvalifikasjoner

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger kan leder av bygningsseksjonen, Ron A. Emil Bakke kontaktes påtelefon: 23 08 15 88 eller e-post: reb@ovf.no

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Ron A. Emil Bakke
Leder av bygningsseksjonen
E-postadresse: reb@ovf.no
Telefonnummer: 23 08 15 88

Hvem er Opplysningsvesenets fond (Ovf)?

Opplysningsvesenets fond (Ovf) er en av landets største grunneiere med ca. 600 eiendommer fordelt på 357 kommuner i 19 fylker. Ovf eier prestegårder, betydelige andre arealer og finanskapital, og har sine forretningsområder innenfor eiendom, kraft og kapitalforvaltning. Fondet forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond som har ca. 60 ansatte, samt ansatte i datterselskapene. Vi holder til i Oslo sentrum