Vil du jobbe med planlegging og videreutvikling av IT-infrastrukturløsninger?

IT-arkitekt for Tolletatens IT-infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten har de siste årene satt i gang en omfattende digitaliseringsprosess med flere større IT-prosjekter, bl.a. for digital etterretning og analyse, ekspressfortolling, kamerasensorer med skiltgjenkjenning og en stor satsing på personvern. Nye smidige utviklingsmetoder er tatt i bruk, og nye teknologiplattformer og samarbeidsmodeller med eksterne IT-leverandører er under etablering. 

Som IT-arkitekt hos oss har du muligheten til å medvirke i etatens IT-prosjekter, og arbeidsformene innen drift og forvaltning vil berøres mye av de nye løsningene. Også arbeidsprosessene for videreutvikling og forvaltning av dagens IT-løsninger er i utvikling. Smidige metoder, DevOps-metodikk og mer kontinuerlige leveranser setter nye krav til IT-infrastrukturen. 

Du vil jobbe i infrastrukturseksjonen i IT-avdelingen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av rundt 1 900 arbeidsstasjoner og 1 500 Aix-/Windows-servere. 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Arkitektur og design av IT-infrastrukturløsninger herunder bruk av skytjenester (IAAS, PAAS, SAAS) 
 • sikkerhets- og tilgangsløsninger i hybride miljøer  
 • Analyse og strategisk rådgivning for kosteffektive leveransemodeller for IT 
 • Anskaffelser  
 • Bistå i teknologivalg som tar hensyn til nye behov 
 • Prosjektledelse samt bistå inn mot prosjekter og avdelingens utviklingsteam  

Dine personlige egenskaper: 

 • Løsningsorientert og gode kommunikasjonsevner 
 • Evne til å ta ansvar og lede team 
 • Brukerorientert med god forretningsforståelse 
 • Villig til å lære mer og til å dele din kunnskap med dine kolleger 
 • Du er kjent for å være en tillitvekkende person som fungerer godt som rådgiver i brukermøter med faglige presentasjoner av løsninger    

Kvalifikasjoner: 

 • Mastergrad innen IT og erfaring fra tilsvarende arbeid i en større organisasjon med komplekse IT-infrastrukturløsninger 
 • Bachelorgrad i kombinasjon med svært lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende master 
 • Lang og solid erfaring fra IT-infrastrukturprosjekter 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk 
 • Evne til å forstå helhet innen IT-infrastruktur 

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, kr. 695 50–922 300 avhengig av kvalifikasjoner  
 • Utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling 
 • Godt kollegialt og sosialt miljø 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Du som ansettes må regne med etter hvert å gå inn i avdelingens beredskapsordning. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Kontaktpersoner

Rune K. Søgnen
Underdirektør
Dag L. Hage
Seniorrådgiver

Hvem er Tolletaten ?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.