Vil du jobbe med naturfare i et av Norges største geotekniske miljøer?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for bærekraftige og kreative løsninger når vi utvikler morgendagens samfunn og heldigitale leveranser er vårt førstevalg. Vi er opptatt av at vi hver dag skal gjøre hverdagen bedre.

Vi har et sterkt fagmiljø med et tverrfaglig fokus på naturfare, og søker nå å utvide vår kompetanse og kapasitet innen dette fagfeltet ved vårt kontor i Sandvika. Naturfare, skred og kvikkleireproblematikk blir stadig viktigere i vår prosjektering. Arealplanlegging samt tidlig prosjektering av samferdsels-, VA- og byggeprosjekter i utfordrende grunnforhold og krevende terreng gjør at vi må tenke helhetlig.

Fagmiljøet geoteknikk i Norconsult består for tiden av 35 bachelor, master og PhD ved vårt hovedkontor i Sandvika, samt omtrent like mange ved våre kontorer rundt omkring i Norge. I tillegg har vi rundt 30 geoteknikere i Sverige og egen felt- og labavdeling. Norconsult har også en tverrfaglig faggruppe innenfor naturfare som jobber med å forbedre og videreutvikle våre arbeidsprosesser.

Du som søker bør ha minimum 5 års erfaring med naturfarerelaterte problemstillinger, spesielt med fokus på kvikkleire, men erfaringer med andre typer løsmasseskred og snøskred er også relevante. Planlegging, oppfølging og rapportering av grunnundersøkelser vil også være en del av arbeidsoppgavene. Du vil få muligheten til å være med i tverrfaglige team av ulik størrelse som prosjekterer og løser de utfordringer vi til enhver tid har påtatt oss. Gjennom vår satsing på digitalisering og maskinlæring har vi opparbeidet høy kompetanse og erfaring med scripting, datavisualisering, 3D-/BIM-modellering og parametrisk programmering. Du blir med i et slagkraftig, tverrfaglig rådgivermiljø med høy kompetanse og utfordrende og spennende oppgaver.

Ansettelsessted vil være ved Hovedkontoret i Sandvika, men Norconsult har kontorer over hele landet hvor det kan være aktuelt å ha kontorplass. Vi tilbyr fleksibilitet med hjemmekontor og gode løsninger for din arbeidshverdag.

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg et unikt innblikk i vår arbeidshverdag her:https://www.norconsult.no/radgiverne/

For oss er det viktig at du er:

 • Kreativ

 • Engasjert, positiv, initiativrik og motivert

 • Målrettet og resultatorientert

 • Fleksibel og ansvarsbevisst

 • Selvstendig, men liker å arbeide med mennesker og fungerer godt i team

 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Hos oss får du:

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeider-eid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Kristian Aunaas
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: 95039937

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger