Vil du jobbe med maritimt sikkerhetsarbeid knyttet til elektriske anlegg?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved vårt regionskontor i Kristiansand som har tilsynsansvar for region Sør-Norge, søker vi etter en erfaren, initiativrik og selvstendig nøkkelmedarbeider med gode kommunikasjonsevner.

 

Arbeidsoppgaver

 • tilsyn med maritime elektriske lav- og høyspenningsanlegg, primært på flyttbare innretninger. I tillegg kommer tilsyn med passasjerskip og ferger, fangst- og fiskefartøyer uten klassegodkjenning, samt andre maritime fartøyer
 • tilsyn med industri, nettselskap og anlegg for produksjon av elektrisk kraft
 • andre tilsyns – og fagoppgaver må påregnes, eksempelvis regelverksutvikling og analyser av risikobilder og utviklingstrekk sett opp mot områder innen ny miljøteknologi, nye energikilder og ubemannede anlegg
 • delta i faglige nettverksgrupper

 

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant teknisk utdanning på masternivå innen elektro. Særlig relevant praksis og utdanning kan oppveie utdanningskravet
 • grunnleggende god forståelse av elektro og risiko relatert til elektrisitet
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

 

Det er ønskelig med:

 • bred erfaring fra prosjektering, bygging, drift eller vedlikehold av elektriske høyspenning- og lavspenningsanleggerfaring fra tilsynsarbeid eller tilsvarende
 • erfaring innen utviklings-, prosjekt – og/eller teamarbeid
 • interesse for aktiv bruk av fremtidsrettede IKT-systemer og utviklingstrekk i bransjen

 

Personlige egenskaper

 • utadvendt, engasjert, iniativrik og med gode samarbeidsegenskaper
 • analytisk og med evner til å se risiko opp mot ny teknologi, utviklingstrekk og samfunnseffekter
 • ansvarsbevisst og med evne til selvstendig saksbehandling
 • gode kommunikasjonsevner

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte oppgaver i et kompetent og utviklende fagmiljø
 • fast stilling som senioringeniør/sjefingeniør. Årslønn fra kr. 611 700 - 722.400 (ltr. 69-77) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes.
 • fleksibel arbeidstid, sommertidsordning og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • et kompetent fagmiljø rettet mot bransjer i vekst, samt ordnede betingelser i en solid virksomhet

 

Særskilte krav knyttet til denne stillingen:

 • den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres i henhold til gjeldende regler og rutiner i Staten
 • stillingen krever grunnleggende sikkerhetskurs (Grunnkurs Offshore). Den som ansettes må ha gjennomført kurset, eller gjennomføre kurset etter ansettelse
 • den som tilsettes må oppfylle krav til helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten
 • det må påregnes en del reisevirksomhet, også internasjonalt

 

Generelle opplysninger

DSB vektlegger å sikre mangfold med hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn i sin rekruttering.

I henhold til Offentlighetsloven § 25 kan søkerlister bli offentliggjort.

Vi tilbyr utfordrende oppgaver innen elsikkerhet i et samfunn som er i en rivende utvikling innen miljø og tekniske nyvinninger og hvor DSB må være fremoverlent og i forkant av utviklingen. Stillingen gir gode muligheter til å påvirke arbeidet med forskrifter og nasjonalt elsikkerhetsarbeid innen elektriske anlegg på flere områder.

Vi ser etter deg som har relevant teknisk utdanning på masternivå og gjerne bred erfaring fra prosjektering, bygging, drift eller vedlikehold av elektriske høyspenning- og lavspenningsanleggerfaring. Du må være analytisk og initiativrik og opptatt av utviklingstrekk i bransjen.

 

Avdeling for elsikkerhet (ELS) har som hovedoppgave å medvirke til økt oppmerksomhet om forebyggende arbeid på elsikkerhetsområdet for å redusere risiko for eventuelle negative samfunnseffekter knyttet til elektrisitet. Målet er god elsikkerhet i Norge med liten risiko for ulykker med strømgjennomgang/lysbue eller branner med elektrisk årsak eller feil bruk av elektrisk utstyr. Avdelingen har forvaltningsansvar for elsikkerhet forbundet med utførelse, drift og vedlikehold av elektriske anlegg og bruk av elektrisk utstyr.

Region Sør-Norge omfatter fylkene Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland sør for Boknafjorden og har som eneste region ekspertise og ansvar for tilsyn med nybygg og periodiske kontroller av flyttbare innretninger i oljevirksomheten. Tilsynet foregår internasjonalt og i henhold til samarbeidsavtale med Sjøfartsdirektoratet.

I tillegg har DSB ansvaret for tilsyn med elsikkerhet ved utførelse og drift av elektriske anlegg i elverk, industri og produksjonsanlegg. Oppfølging av Det lokale eltilsyn (DLE) ligger også innenfor regionens ansvarsområde. Regionskontoret ligger sentral i Kristiansand og har åtte ansatte.

Kontaktpersoner

Bjørn Bråthen
regionsjef
Telefonnummer: +47 41 53 61 55

Hvem er DSB - Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg.