Vil du jobbe med kompetanseutvikling i Etterretningstjenesten?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlands etterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker ny dyktig rådgiver til seksjon for plan og kompetanse. Seksjonen skal støtte organisasjonen med uttak og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak. Videre skal seksjonen blant annet utvikle og forvalte støttesystemer innenfor personell- og kompetanseområdet. 

Vi ser etter deg med god forståelse for oppsett og bruk av digitale løsninger for e-læring, og som trives med selvstendig arbeid samt utviklings- og driftsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle digitale kurs (e-læring) i samarbeid med avdelinger og enheter
 • Bistå med administrasjon, saksbehandling og tilrettelegging for seksjonens kursportefølje
 • Gi råd og veiledning til organisasjonen innen kompetanseutvikling
 • Bistå i seksjonens øvrige oppgaveløsning etter behov

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra å utvikle og drifte kurs og kompetansetiltak på digital plattform
 • Erfaring fra administrasjon innen HR og kompetanseutvikling

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Utdanning innen HR, IKT, administrasjon eller pedagogikk
 • God innsikt i Etterretningstjenestens organisasjon
 • Veiledning- og rådgivningskompetanse

Særskilte krav:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelsestidspunktet

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan  beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfelles gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Initiativrik
 • God gjennomføringsevne
 • God vurderingsevne
 • Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

Stilling: rådgiver (kode 1434)

Lønn: lønnstrinn 62 - 70 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 170

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger