Vil du jobbe med kommunikasjon? NVE søker to medarbeidere for å jobbe med smarte strømmålere - deltid

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker to deltids medarbeidere som kan bidra til å gi god og riktig informasjon om smarte målere til både publikum og presse. Du trives i kontakt med andre og har interesse for ny teknologi og for kraftsystemet. Du vil inngå i et team som bidrar til å gjøre sluttbrukermarkedet effektivt og tilpasningsdyktig.

Norge har store og spennende utfordringer når det gjelder energiforsyningen. Regulatormyndigheten for energi (RME) spiller her en vesentlig rolle. RME er en del av NVE, og har ansvar for å legge til rette for et effektivt kraftmarked og kraftnett og føre tilsyn med disse. Dette innebærer aktiv regulering, vedtaksmyndighet, informasjon/rådgivning, samt overvåkning og kontroll. RME deltar i europeisk regelverksutvikling. RME består av 5 seksjoner, og har om lag 55 ansatte.

Strømmålerne i alle norske hjem skal byttes ut før utgangen av 2018. Dette er en viktig del av moderniseringen av det norske kraftsystemet. Nettselskapene utfører jobben, men utskiftingen er pålagt av NVE. Prosjektet har en kostnad på 10 milliarder kroner. Utskiftingen av strømmålerne et stort arbeid som mange har spørsmål om. NVE mottar et stort antall henvendelser fra både publikum og presse, om hvordan målerne fungerer, om hjemmelsgrunnlag, om konsekvenser for kundene, om sikkerhet, nøyaktighet, personvern, fritak osv. For oss er det viktig å gi god tilgang på riktig informasjon, både gjennom nettsidene våre og ved henvendelser. Dette er en forutsetning for at utrullingen går godt for seg.

Vi søker deg som ønsker å bidra til et velfungerende kraftsystem gjennom en transparent forvaltning. Du setter deg fort inn i komplekse spørsmål utenfor ditt eget fagfelt, og kan kommunisere dem på en enkel måte. Du møter mennesker med forståelse og empati, og har samtidig evne til saklighet. Du vil bli tilsatt i en deltidsstilling (25%) som vil vare ut 2018.

I seksjon for sluttbrukermarked vil du jobbe sammen med ni dyktige medarbeidere med kompetanse innenfor samfunnsøkonomi og IKT. Seksjonen bidrar til et mer velfungerende sluttbrukermarked med like vilkår for alle aktører. Vi ser til at gjeldende regelverk overholdes og videreutvikles for å ivareta og forbedre effektiviteten i kraftmarkedet, og tilrettelegger for at ny teknologi tas i bruk til det beste for kunden. Du vil også være mye i kontakt med kommunikasjonsseksjonen i NVE.

 

Arbeidsoppgaver

 • Svare på skriftlige og muntlige henvendelser fra publikum om AMS
 • Bidra i klagebehandling
 • Andre oppgaver som kan være aktuelle, etter behov og kompetanse er:
  • Assistere seksjonsleder ved henvendelser fra journalister
  • Bidra i å redigere tekster til NVEs AMS-sider på nve.no
  • Delta i møter med Statens strålevern, NKOM, nettselskaper og andre eksterne sammen med andre NVE-medarbeidere
  • Noe reisevirksomhet (0-5 døgn per år eller mindre) kan være aktuelt.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • I stand til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Ønskelig/fordelaktig:
  • Utdanning innen journalistikk eller kommunikasjon, eller en interesse for disse, er en fordel
  • Utdanning/interesse innen IT, jus og/eller språk vil også være et fortrinn.
  • Interesse for teknologi

 

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjon
 • Empati/i stand til å lytte
 • En viss vennlig autoritet
 • Lojalitet mot beslutninger
 • Interesse for offentlig forvaltning og regulering

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

 

Vi tilbyr

 • sterk kunnskapsorganisasjon
 • sterkt tverrfaglig miljø
 • innflytelse på viktige samfunnsområder
 • flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • stillingen lønnes etter timesavtale (174,10-192,00 kr/pr. time) etter studiekvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

 

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Guro Grøtterud
Telefonnummer: (+47) 456 32 677
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Øyvind Toftegaard
Telefonnummer: (+47) 958 20 910

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger