Vil du jobbe med klimatilpasning, samfunns sikkerhet og forebyggende flom- og skredarbeid?

NVEs regionkontor på Hamar søker ny leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region øst er NVEs sentrale vassdragsmyndighet på Østlandet og som regionsjef vil du ha en sentral rolle i samarbeidet med lokale og regionale myndigheter. Regionkontoret er en del av NVEs Skred- og vassdragsavdeling. NVE sitt hovedmål innen vassdragsforvaltning, er å ta hensyn til miljø- og brukerinteresser i vassdrag, samt å sikre samfunnet mot vassdrags- og skredulykker. Region øst omfatter per. i dag Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

På Hamar er det for tiden 30 medarbeidere med høy fagkompetanse innen hovedsakelig naturvitenskap og realfag. Du vil ha personalansvar for ca. 18 av disse medarbeiderne, samt ansvar for budsjett og det faglige arbeidet knyttet til Skred- og vassdragsavdelingens sitt arbeide ved regionkontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Regionsjefen har ansvar for personal- og budsjett og for det faglige knyttet til Skred- og vassdragsavdelingens arbeid ved regionkontoret. Regionsjefen er en del av Skred- og vassdragsavdelingens ledergruppe, og rapporterer til avdelingsdirektøren.

  Sentrale arbeidsoppgaver ved regionkontoret er:
 • Bidra til kommunenes arbeid med klimatilpasning og forebygging av skader fra flom og skred
 • Ivareta NVEs saksområder ved medvirkning i kommunal arealplanlegging
 • Bistå kommunene med kartlegging, utredning og sikring av fareområder for flom og skred.
 • Rådgi kommuner og andre beredskapsorganer ved skred- og vassdragshendelser
 • Delta i utviklingen av avdelingens arbeidsområder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/universitet på masternivå innen natur-, teknisk- eller samfunnsfag
 • Erfaring fra, eller god kjennskap til, offentlig forvalting
 • Ledererfaring og evne til å lede faglig sterke medarbeidere vil være fordelaktig
 • Kommunisere og samhandle godt med andre lokale myndigheter, grunneiere og publikum.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det vil være reising i jobbsammenheng. Førerkort klasse B er et krav

  Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Du er åpen og initiativrik
 • Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig
 • Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
 • Du er samarbeidsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk og inkluderende måte
 • Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet

Vi tilbyr

 • Et aktivt fagmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Stillingen lønnes som sjefingeniør (1088) etter det offentlige regulativ f.t. med lønnsspenn kr 704 400 – 938 300 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

  Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Sakspapirer returneres ikke.

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Anne Britt Leifseth
Telefonnummer: (+47) 917 05 811
Grethe Helgås
Telefonnummer: (+47) 916 99 410
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22959862

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger