Vil du jobbe med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kraftforsyningen er livsnerven i samfunnet vårt. NVE har ansvaret for at forsyningssikkerheten av elektrisitet og fjernvarme i Norge er god. Vi i beredskapsseksjonen har en nøkkelrolle i dette gjennom vårt ansvar for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i kraftforsyningen. I tillegg koordinerer vi beredskapsarbeidet i NVE og bistår ved hendelser innenfor alle NVEs fagområder.

Vi er en seksjon med 18 høyt kompetente medarbeidere som arbeider med sikkerhet og beredskap gjennom regelverksutvikling, veiledning, tilsyn, risikovurdering, beredskapsplanlegging, øvelser og hendelseshåndtering. Vi har ulik faglig bakgrunn, og for å styrke arbeidet med sikker digitalisering av kraftforsyningen, ser vi etter en ny medarbeider innen IKT-sikkerhet. Vil du jobbe med sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen sammen med oss?

Arbeidsoppgaver

 • IKT-sikkerhet i kraftforsyningen, herunder veiledning (skriftlig og muntlig), tilsyn, regelverksarbeid og kompetansetiltak
 • deltakelse i relevante FoU-prosjekter
 • samarbeid med andre myndigheter
 • beredskapsplaner og rutiner for håndtering av IKT-hendelser i kraftforsyningen
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser og evaluering og oppfølging etter hendelser
 • delta i videreutvikling av seksjonens egne digitale verktøy
 • stillingen medfører noe reisevirksomhet, om lag 20 dager i året
 • deltakelse i vaktordning kan være aktuelt

Ønskede kvalifikasjoner

Du må kunne oppfylle følgende krav:

 • høyere utdanning på masternivå eller bachelorgrad kombinert med relevant erfaring. Aktuelle fagretninger er informatikk/data/kommunikasjonsteknologi/automasjon/informasjonssikkerhet eller tilsvarende
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne (norsk og engelsk)
 • interesse for veiledning og tilsyn
 • stillingen forutsetter sikkerhetsklarering nivå H (hemmelig) før tiltredelse

I tillegg er det en fordel om du kjenner deg igjen i følgende:

 • formalkompetanse eller erfaring innen IKT-sikkerhet
 • interesse for og kunnskap om kraftforsyningen, teknologi-utvikling og nye problemstillinger og hvordan dette bidrar til helheten i arbeid med sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen
 • at du har førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • nysgjerrig og teknologi-interessert, men samtidig grundig og analytisk
 • gode samarbeidsevner
 • god regelverks og rolleforståelse
 • personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • gode muligheter for faglig utvikling, både innen IKT-sikkerhet og forsyningssikkerhet
 • muligheter for spesialisering og kompetanseutvikling innenfor cybersikkerhet
 • spennende oppgaver på et samfunnsviktig område i en sterk kunnskapsorganisasjon
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 600 000 i stillingskode (avdelingsingeniør/overingeniør) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Eldri Naadland Holo
Seksjonssjef
Telefonnummer: 97 09 68 95
Janne Merete Hagen
Sjefingeniør
Telefonnummer: 90 52 91 80
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger