Vil du jobbe med havvind i Norge?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det neste tiåret vil Norge trenge mer fornybar kraft for å bygge opp nye grønne næringer, kutte fossile utslipp ved hjelp av elektrifisering og nå våre klimamål. Regjeringen har sagt at de ønsker å legge til rette for en storstilt satsing på havvind. Det skal skje gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind. NVE har en viktig rolle i denne satsningen. Derfor søker vi nå etter nye, dyktige medarbeidere som kan være med på å utvikle regelverk, utrede konsekvenser og gjøre analyser for å sikre at havvindutbyggingen i Norge skjer på en best mulig måte.  

Stillingene er fordelt på to seksjoner i NVE. Seksjon for energikonsesjoner jobber med  konsesjonsbehandling og konsekvensutredninger, mens seksjon for kraftsituasjon og ressurs holder oversikt over kraftsituasjonen på kort og lang sikt og ressurspotensialet for norsk kraftproduksjon. Det kan også bli aktuelt med innplassering i andre seksjoner ut fra kandidatenes kompetanse og erfaring.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter forskjellige typer kompetanse, men samlet skal de nye medarbeiderne kunne løse oppgavene listet opp under. Det er avgjørende at medarbeiderne er selvdrevne og har evne til å se helheten i arbeidet med havvind. Arbeidsoppgavene vil være avhengig av innplassering og rolle i seksjon og den enkelte medarbeiders kompetanse.

 • Oppdrag fra OED knyttet til utvikling av vindkraft til havs.
 • Vurdering av områder som er egnet for vindkraftutbygging til havs.
 • Vurderinger av kostnader og teknologiutvikling for havvind.
 • Vurderinger av virkninger for naturmangfold.
 • Vurderinger av virkninger for øvrig virksomhet i havområdene.
 • Konsesjonsbehandling av vindkraftverk til havs.
 • Analyser av norsk kraftproduksjon og kraftsystem, særlig med tanke på havvind.
 • Modellering av kraftsystemet i Norge ved hjelp av kraftsystemmodeller for å forstå hvordan havvind påvirker det norske og nordiske kraftsystemet framover i tid.
 • Utvikle datasystemer og modeller for å inkludere havvind, og sørge for at disse til enhver tid er oppdatert.
 • Delta i store tverrfaglige prosjekter.
 • Utarbeide rapporter og analyser som danner kunnskapsgrunnlag for norsk politikk innenfor havvind.
 • Vurderinger av samfunnsøkonomisk nytte i forbindelse med konsesjonsbehandling av kraftproduksjon fra havvind.
 • Svare på spørsmål fra presse og allmennhet.
 • Lage nye rutiner for samarbeid og arbeidsoppgaver innenfor havvind.
 • Holde foredrag og presentasjoner om havvind.

For de som blir ansatt i seksjon for energikonsesjoner kan det i tillegg bli aktuelt å jobbe med konsesjonsbehandling av andre typer kraftverk.

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • Relevant utdannelse på masternivå eller tilsvarende arbeidserfaring. Eksempler på ønskelig bakgrunn er:
  • Elkraftingeniør
  • Ingeniør/teknolog innen energi og miljø eller andre teknologiretninger (for eksempel IKT)
  • Biolog (gjerne marinbiologi)
  • Naturforvalter
  • Samfunnsøkonom
  • Geograf med GIS-kompetanse
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Minst to års relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring med oppgaveledelse.

Ønskelig/fordelaktig:

 • Kunnskap om havvind og konsekvenser av havvind.
 • Kunnskap om andre deler av kraftsystemet, som for eksempel vindkraft på land, solkraft, vannkraft, nett eller forbruk.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra kraftsystem, kraftbransje eller kraftproduksjon, enten gjennom jobb eller studier.
 • Selvdrevenhet.
 • Evne til å se ting fra flere sider, og presentere og argumentere for sitt syn.
 • Erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid.
 • Erfaring fra praktisk samfunnsøkonomisk analyse.
 • Kunnskap om rammebetingelser for kraftproduksjon.
 • Gode samarbeidsevner.

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert.
 • God på å prioritere og balansere de ulike oppgavene opp mot hverandre ut fra viktighet og interesse.
 • Nysgjerrig.
 • Kreativ og nytenkende i oppgaveløsning.
 • Effektiv.
 • Ambisiøs og målrettet.
 • Initiativ til selv å øke kunnskap og forståelse knyttet til havvind - fortløpende innhente kunnskap om faget – og dele av egen kunnskap.
 • Interessert for å forstå og utøve samfunnsoppdraget som NVE har.
 • God på dialog med eksterne interessenter (andre fagmyndigheter, lokale myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner), med delvis sterke meninger om NVEs arbeidsoppgaver.
 • Åpen for endringer.

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon.
 • Et sterkt tverrfaglig miljø.
 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder.
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Godt sosialt arbeidsmiljø.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Aktivt bedriftsidrettslag.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 800 000 i stillingskode førstekonsulent/ rådgiver/seniorrådgiver/avdelings-/over-/senioringeniør. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).   

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 996 97 202
Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 920 65 215
Erlend Bjerkestrand
fungerende seksjonssjef
Telefonnummer: +47 911 29 414

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger