Vil du jobbe med globale IKT-løsninger i norsk utenrikstjeneste?

Seniorrådgiver - integrasjonsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen i UD har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform, IKT nettverk og sikkerhet samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for ca. 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.

Til enhet for IKT Prosjekt, arkitektur og digitale løsninger søker vi etter dyktige arkitekter med erfaring fra store IT-miljø. Vi har en krevende oppdragsgiver og en spennende infrastruktur. Nettverksporteføljen i UD er basert på utstyr fra blant annet Cisco, Checkpoint og Aruba Networks. Driftsmiljøet består av om lag 650 servere, primært Windows server samt om lag 3 000 klienter fordelt over 90+ lokasjoner i hele verden. Det benyttes i stor grad Microsoft-baserte løsninger både for OS, deployment, applikasjonsdistribusjon, e-post og databaser.

Enheten har for tiden ni faste stillinger. Ved større prosjekter leies det inn eksterne konsulenter til prosjektledelse og/eller utviklingsoppdrag. Vi søker nå etter arkitekter som kan støtte vårt arbeid med å ta i bruk skytjenester generelt og i særlig grad Microsoft Office 365 og Azure. IKT seksjonen har et godt og høyt kvalifisert fagmiljø som du vil jobbe sammen med.

Du må ha mye erfaring med Microsoft plattformen og kanskje har du jobbet med å migrere til Office 365, Azure og zerotrust. Du er interessert i ny teknologi, du er motivert for å lære og utvikle deg, og bidrar aktivt med å dele egen kompetanse og erfaring. Du forstår balansen mellom teknologi, risikovurderinger og brukerbehov, og du evner å kommunisere godt, både med brukere om deres behov og med kollegaer om teknologien bak løsningene. Vi tar stadig i bruk nye muligheter i skyen for å modernisere vår utviklingsplattform og strømlinjeforme våre leveranser. I løpet av det siste året har vi i tillegg til å utvikle stadig mer funksjonalitet i Azure også gitt våre eiere tilgang til sine data gjennom APIer tilgjengeliggjort via API-management i Azure.

Jobb med verden!

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Ansvar for UDs egenutviklede løsning for brukerhåndtering (IAM/ULM)
 • Ansvar for UDs masterdata
 • Bygge overordnet forståelse for sammenhengene i øvrig applikasjonsportefølje, og hvilke funksjoner/arbeidsprosesser den understøtter
 • Bidra til å sikre videre automatisering, kontroll og sporbarhet over tildeling av tilganger og rettigheter på alle UDs plattformer
 • Utarbeide, vedlikeholde og kommunisere rutiner, policy og best practices
 • Bidra til å utvikle og sikre etterlevelse av prosess for «Identity Access Management»
 • Videreutvikle løsninger knyttet til føderering og multifaktorautentisering
 • Ansvar for egenutviklet løsning for IAM/brukerhåndtering
 • Prosjektdeltakelse i IKT-utviklingsprosjekter
 • Bidra til innovasjon og tjenesteutvikling
 • Bidra i forvaltning og videreutvikling av Microsoft plattformen med spesielt ansvar innenfor integrasjoner og automatisering
 • Bidra til etablering av integrasjon og informasjonsarkitektur for UDs tjenester
 • Reisevirksomhet til Norges utenriksstasjoner ved utrullinger og vedlikehold kan påregnes

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Må ha relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå, men relevante sertifiseringer og lang relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse
 • Må ha gode SQL-kunnskaper
 • Må ha svært gode kunnskaper i scripting, fortrinnsvis Powershell (Azure Automation)
 • Må ha erfaring innen MS System Center, særlig Orchestrator
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Bør ha erfaring med masterdata & masterdata management
 • Ønskelig med erfaring innen C# .NET
 • Ønskelig med Azure DevOps Services (kildekontroll & pipelines)
 • Ønskelig med erfaring med ulike IAM løsninger
 • Ønskelig med erfaring innen krysningspunktet automatisering & ServiceNow

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlige egenskaper og ser etter deg som

 • er entusiastisk og har sterk interesse for teknologi og fag
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er selvstendig og strukturert og har stor gjennomføringsevne
 • er metodisk og analytisk
 • har evne til å takle mange samtidige arbeidsoppgaver

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har fleksible arbeidstidsordninger samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Stillingen avlønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 615 800 - 752 800 (tilsvarende ltr. 67-77) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring jf. Hovedtariffavtalene i staten. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "Hemmelig" (H) på tiltredelsestidspunktet. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Søkere må være norske statsborgere.

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Mette Fjellså Paulsen 
Mobil +47 970 87 797, mette.paulsen@mfa.no

Seniorrådgiver Erlend Wilhelmsen (spørsmål om rekrutteringsprosessen), DSS
Mobil +47 986 51 259, erlend.wilhelmsen@dss.dep.no

 

Kontaktpersoner

Erlend Wilhelmsen
Seniorrådgiver, DSS
Mette Fjellså Paulsen
Avdelingsdirektør
E-postadresse: mette.paulsen@mfa.no
Telefonnummer: +47 970 87 797

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 101 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.