Vil du jobbe med globale IKT-løsninger i norsk utenrikstjeneste?

Seniorrådgiver - løsningsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 101 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Om stillingen

Utenriksdepartementets IKT-seksjon har ansvar for å drifte IKT-løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. IKT-seksjonen i UD har 47 årsverk fordelt på fire enheter: IKT servicedesk, IKT plattform, IKT nettverk og sikkerhet, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. Totalt har seksjonen ansvar for ca. 3 500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden.

Til enhet for IKT Prosjekt, arkitektur og digitale løsninger søker vi etter dyktige arkitekter med erfaring fra store IT-miljø. Vi har en krevende oppdragsgiver og en spennende infrastruktur. Nettverksporteføljen i UD er basert på utstyr fra blant annet Cisco, Checkpoint og Aruba Networks. Driftsmiljøet består av om lag 650 servere, primært Windows server samt om lag 3 000 klienter fordelt over 90+ lokasjoner i hele verden. Det benyttes i stor grad Microsoft-baserte løsninger både for OS, deployment, applikasjonsdistribusjon, e-post og databaser.

Enheten har for tiden ni faste stillinger. Ved større prosjekter leies det inn eksterne konsulenter til prosjektledelse og/eller utviklingsoppdrag. Vi søker nå etter arkitekter som kan støtte vårt arbeid med å ta i bruk skytjenester generelt, og i særlig grad Microsoft Office 365 og Azure. IKT seksjonen har er godt og høyt kvalifisert fagmiljø som du vil jobbe sammen med.

Du må ha mye erfaring med Microsoft plattformen, og kanskje har du jobbet med å migrere til Office 365, Azure og zerotrust. Du er interessert i ny teknologi, du er motivert til å lære og utvikle deg, og bidrar aktivt med å dele egen kompetanse og erfaring. Du forstår balansen mellom teknologi, risikovurderinger og brukerbehov, og du evner å kommunisere godt både med brukere om deres behov og med kollegaer om teknologien bak løsningene. Vi tar stadig i bruk nye muligheter i skyen for å modernisere vår utviklingsplattform og strømlinje-forme våre leveranser. I løpet av det siste året har vi i tillegg til å utvikle stadig mer funksjonalitet i Azure også gitt våre eiere tilgang til sine data gjennom API´er tilgjengeliggjort via API-management i Azure.

Jobb med verden!

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

 • Ansvars- og arbeidsområder
 • Lede arkitektur- og sikkerhetsrådet med saksforberedelse og gjennomføring av møter
 • Opprettholde og revidere oversikt over UDs globale WAN
 • Kontraktsforvaltning på sentrale løsninger
 • Revisjon av dagens tekniske arkitekturprinsipper
 • Etablering av standardiserte krav til anskaffelse av IKT-løsninger
 • Være sparringspartner for ledelse og ansatte ift. felles etablert målbilde
 • Være sparringspartner for teknisk personell ift. gjennomføring av utviklingsaktiviteter
 • Bistand til arkitektur og tekniske vurderinger i risikoanalyser og vurdering av endringer
 • Aktivt bistå med annet forefallende arbeid knyttet til teknisk arkitektur
 • Reisevirksomhet til Norges utenriksstasjoner ved utrullinger og vedlikehold kan påregnes

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Må ha relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå, men relevante sertifiseringer og lang relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse
 • Må ha kompetanse og erfaring innenfor IT-arkitektur, både generell teknisk kompetanse og kjennskap til løsningsarkitektur
 • Må ha erfaring og kompetanse med arkitekturprinsipper
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Bør ha erfaring og kompetanse med anskaffelser og tekniske krav til systemer og løsninger
 • Bør ha god kompetanse på WAN
 • Bør ha erfaring med krav til og arkitektur i skyløsninger 
 • Bør ha erfaring fra større IT-miljø med fokus på sikkerhet og tilgjengelighet
 • Bør ha erfaring fra strategisk styring av IKT
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektrelatert arbeid og kjennskap til prosjektmetodikk
 • Ønskelig med relevante og dokumenterbare sertifiseringer

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlig egnethet og ser etter deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er entusiastisk og har sterk interesse for teknologi og fag
 • er selvstendig og strukturert og har stor gjennomføringsevne
 • er metodisk og analytisk
 • har evne til å takle mange samtidige arbeidsoppgaver

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette her.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby en interessant og variert IT-jobb i et trivelig og aktivt miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har fleksible arbeidstidsordninger samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Stillingen avlønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 615 800 - 752 800 (tilsvarende ltr. 67-77) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring jf. Hovedtariffavtalene i staten. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå "Hemmelig" (H) på tiltredelsestidspunktet. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Søkere må være norske statsborgere.

Kontaktinformasjon

Avdelingsdirektør Mette Fjellså Paulsen, mobil +47 970 87 797, mette.paulsen@mfa.no

Seniorrådgiver Erlend Wilhelmsen (spørsmål om rekrutteringsprosessen), DSS, mobil +47 986 51 259, erlend.wilhelmsen@dss.dep.no

Kontaktpersoner

Erlend Wilhelmsen
Seniorrådgiver, DSS
Mette Fjellså Paulsen
Avdelingsdirektør
E-postadresse: mette.paulsen@mfa.no
Telefonnummer: +47 970 87 797

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 101 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.