Vil du jobbe med forvaltningsrettet hydrologi?

Ledig stilling nr. 01/2019 - HV (Seksjonssjef)

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til at hydrologisk kunnskap hjelper samfunnet i en tid med endret klima og nye utfordringer?

NVE søker nå leder til Seksjon for vannbalanse. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Hydrologisk avdeling i NVE utfører blant annet oppgaver innen operativ hydrologi, hydrologisk analyser og rådgivning, forskning og oppdragsvirksomhet innenfor NVEs forvaltningsområder. Andre sentrale oppgaver er varslingstjenester innen flom, jord- og snøskred. Framover skal avdelingen ha økt fokus på overvannshåndtering og hydrologiske utfordringer i tettbygde områder. Seksjon for vannbalanse er en av 8 seksjoner i hydrologisk avdeling med totalt 108 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Hovedtyngden av oppgavene til stillingen er knyttet til behovene i øvrig virksomhet i NVE. De fleste av medarbeiderne ved seksjonen inngår i NVEs flom- eller jordskredvarsling. Sentralt for stillingen er oppgaver knyttet til flomberegninger, hydraulikk, erosjon og sedimenttransport, damsikkerhet, kraftverkshydrologi, overvannshåndtering og hydrologiske analyser og rådgivning.

Som leder for seksjonen vil du lede 13 medarbeidere med bred hydrologisk fagkompetanse, tre av medarbeiderne er i dag plassert ved NVEs regionkontorer. Du vil ha personal- og budsjettansvar og ansvaret for drift og utvikling av det faglige arbeidet ved seksjonen. Seksjonslederen rapporterer til direktøren for hydrologisk avdeling og inngår i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Anvendt hydrologi tilknyttet NVEs forvaltningsoppgaver
 • Samarbeid med andre avdelinger og seksjoner for å sikre godt hydrologisk beslutningsgrunnlag for NVEs forvaltning og myndighetsutøvelse
 • Lede og utvikle hydrologiske tjenester i et internasjonalt fagmiljø
 • Utvikle NVEs hydrologiske tjenester og verktøy i et miljø med økende krav til digitalisering og formidling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole på master-/siv.ing nivå med naturfaglig bakgrunn fortrinnsvis innen hydrologi/geofysikk
 • God kjennskap til Norges hydrologi og klimaforhold samt samspillet mellom naturprosessene som har betydning for flom og skred
 • Erfaring fra arbeid med anvendt hydrologi og kjennskap til offentlig forvaltning
 • Evne til å lede i en organisasjon i utvikling og endring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk 

Kvalifikasjoner som vil vektlegges:

 • Det teller positivt å ha god kjennskap til operativ hydrologi og bruk av hydrologiske modeller.
 • Ledererfaring og evne til å lede faglig sterke medarbeidere i et bredt fagmiljø er fordelaktig
 • Gode egenskaper til å kommunisere og samhandle godt internt i NVE, med andre myndigheter, media og publikum
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Du er åpen, initiativrik og har interesse for personalledelse, administrasjon og økonomistyring
 • Du er strukturert, samlende, tenker helhetlig og har evne til å inspirere
 • Du er resultatorientert, leveringsdyktig og evner å ta avgjørelser
 • Du har gode samarbeidsevner og har stor arbeidskapasitet
 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en inkluderende måte
 • Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet
 • Det kan bli stilt krav om sikkerhetsklarering på nivå KONFIDENSIELT før tiltredelse.

Vi tilbyr        

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere samt varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Sentrale lokaler på Majorstuen
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Stillingen lønnes som Seksjonssjef (1211) etter det offentlige regulativ f.t. med lønnsspenn
kr 700 000 – 940 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Morten Johnsrud
Direktør
Telefonnummer: 930 40 340

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger