Vil du jobbe med elektrifiseringen av Norge?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kraftnettet er Norges viktigste infrastruktur og transporterer strøm mellom kraftprodusentene og strømkundene. For å møte samfunnets økende behov for elektrisitet, må dagens kraftsystem oppgraderes og utvikles. Bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner innebærer arealinngrep med konsekvenser for omgivelsene. Dette er store utbygginger som kan påvirke både grunneiere, naturmangfold, friluftsliv og næringsvirksomhet. Gjennom konsesjonsbehandlingen skal vi i NVE finne løsninger som balanserer samfunnets behov for strøm mot ulempene som utbygging av strømnettet fører med seg.

Seksjon for nettkonsesjoner behandler søknader om nettutbygginger i hele Norge. Nå trenger vi flere dyktige og engasjerte medarbeidere, som skal jobbe med dette feltet. Vi er både på utkikk etter nyutdannede og folk med lang erfaring.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du være en del av et team der arbeidsoppgavene vil være: 

 • behandle konsesjonssøknader for utbygging av kraftledninger og transformatorstasjoner, herunder gjennomføre offentlige konsesjonsprosesser og folkemøter
 • bidra med fagkompetanse inn i offentlige utredninger som underlag til politiske beslutninger
 • sammenstille informasjon fra høringer og fagmiljøer, avveie interesser og foreslå vedtak
 • veilede ulike interessenter med oppdatert kunnskap om elektriske anlegg og virkninger for ulike interesser
 • mye kontakt med andre myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og privatpersoner
 • for erfarne søkere er det mulighet for arbeid med forskning og utvikling, faglige nettverk, fagansvar, og koordinering med andre etater
 • arbeidet innebærer mellom 5– 20 reisedager i året

Ønskede kvalifikasjoner

Vi arbeider i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi, miljø- og arealforvaltning. Derfor vektlegger vi bredde i kompetanse og personlige egenskaper. Du må raskt kunne sette deg inn i nye fagområder og ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning på masternivå, gjerne innen arealforvaltning, realfag (f.eks. biologi, geografi eller geologi), samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, landskapsfag, eller tekniske fag
 • lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Det er en fordel dersom du også har:

 • erfaring fra energisektoren eller arealforvaltning lokalt, regionalt eller nasjonalt
 • erfaring med utredninger
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • du er god på å kommunisere og formidle
 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger
 • du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avdelings-/over-/ senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: 920 65 215
Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef
Telefonnummer: 419 06 523
Tor Carlsen
seniorrådgiver
Telefonnummer: 457 38 408

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger