Vil du jobbe med drift og forvaltning av etatens kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger?

Drift av IT-nettverksløsninger i Tolletaten

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten står foran en betydelig utvikling hvor digitalisering er et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er igangsatt og nye er under planlegging. Bl.a. satser etaten på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll. 

Du vil inngå i et nettverksteam på fire personer med driftsansvar for nettverks- og sikkerhetsprodukter inkludert lastbalansering og proxytjenester. Nettverket er i hovedsak basert på Ciscoprodukter og består av et sentralt fiberbasert kjernenett, aksessnett og lokalnett på de enkelte brukerstedene. 

Det er utstrakt bruk av virtualisering innenfor alle fagfelt i sentralt datasenter. 

Stillingen er plassert i infrastrukturseksjonen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av ca. 2200 arbeidsstasjoner og ca. 1500 Aix /Windows og Linux-servere.  

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og overvåking av nettverkskomponenter 
 • Kvalifisering og oppfølging av innmeldte feil i etatens feilhåndteringssystem 
 • Oppfølging og håndtering av saker mot etatens leverandør av WAN-tjenester 
 • Teknisk bistand til sluttbrukere innenfor fagfeltet 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad innen IT 
 • Det er en fordel om du har litt erfaring med drift og feilsøking av IP-nettverk og brannmurer 
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk 

Foruten ovennevnte kvalifikasjoner bør du være en person med ønske om å utvikle og standardisere nettverksgruppens håndtering driftsoppgaver. Du er gjerne nyutdannet innenfor faget.

Dine personlige egenskaper:

 • Kvalitets- og resultatorientert 
 • Strukturert og selvstendig 
 • Evne og lyst til å tilegne deg kunnskap om nye produkter og teknologi 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Vi kan tilby: 

 • Lønn etter statens regulativ som rådgiver kr. 505 800 - 597 400 avhengig av kvalifikasjoner  
 • Utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling  
 • Godt kollegialt og sosialt miljø  
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.   

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Kontaktpersoner

Dag L. Hage
Seniorrådgiver
Dag L. Hage
Seniorrådgiver

Hvem er Tolletaten ?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.