Vil du jobbe med dokumentasjon og konfigurasjon i Kjøreveis IKT?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Kjøreveis IKT (KV-IKT) er den enheten i Digitalisering og Teknologi som har ansvaret for utvikling, forvaltning og drift av Bane NORs tele og IKT-tjenester som er nødvendig for å tilby kjørevei på jernbanen i Norge.

Enheten består av ca. 230 medarbeidere og har ansvaret for alle teletjenester, inkludert Bane NORs eget lukkede mobilnett basert på GSM-R, landsdekkende IP-MPLS nettverk basert på eget fibernettverk, kundeinformasjons- og IT-løsninger samt elektroniske signalanlegg for å ivareta sikkerheten i jernbanen. Enheten opererer et 24/7/365 operasjonssenter som overvåker og retter feil på alle kjøreveiskritiske tjenester, samt har en landsdekkende feltstyrke som utfører installasjons og feilrettingstjenester. Avdelingen Støttetjenester bidrar med fagkompetanse og støtte på tvers av Kjøreveis IKT, med ansvar for felles arbeidsprosesser, kontrakt, analyser og dokumentasjon.

      Vi søker etter deg som har erfaring med dokumentasjon av komplekse applikasjoner og infrastruktur, med effektiv drift og overvåkning som primærformål. Du har gjerne kunnskap om og praktisk erfaring med strukturerte dokumentasjons- og konfigurasjonssystemer, samt innsamling av data til slike. Vi ønsker også at du har formell IKT-utdannelse og et engasjement for forbedringer i en organisasjon i endring.

Arbeidsoppgaver

 • etablere krav til dokumentasjon av infrastruktur for digital jernbaneinfrastruktur som GSM-R, ERTMS, datasenter og nettverk/transmisjon
 • forvalte konfigurasjonsdatabaser med integrasjoner og sørge for utvikling av nye integrasjoner
 • systematikk for Life Cycle-dokumentasjon av infrastrukturen
 • kontroll og sporbarhet av dokumentasjon, endringer og oppdateringer
 • forvalte dokumentasjonssystemer for overvåking og hendelseshåndtering
 • sørge for/koordinere komplettering av manglende dokumentasjon
 • formidle krav og bistand som gjelder den aktuelle dokumentasjonen i prosjekter  

Ønskede kvalifikasjoner

 • kunnskap om informasjonsarkitektur og databasesystemer
 • kjennskap til Configuration Management for praktisk bruk til overvåkning av infrastruktur
 • kjennskap til asset management
 • erfaring med IKT-tjenestestruktur, gjerne i en ITIL-kontekst
 • erfaring fra prosjektarbeid
 • gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdannelse innen IKT 

Personlige egenskaper

 • vi søker etter deg som er analytisk og strukturert
 • du jobber fokusert, tar initiativ og har god leveringsevne
 • du evner å se muligheter for forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser
 • du kommuniserer godt med både ledelse og fagspesialister, og er god på koordinering av teamarbeid
 • du har godt humør og en positiv innstilling

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i endring og vekst
 • muligheter for å bygge kompetanse i et engasjert fagmiljø
 • godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til gode forsikringsordninger
 • årsbillett på Vys tog
 • fleksitidsordning

Kontaktpersoner

Solveig Fredriksen
Telefonnummer: 47902325

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger