Vil du jobbe med det grønne skiftet? Vil du jobbe med morgendagens energiløsninger?

Prosjektutvikler

Stillingsbeskrivelse

Om samfunnsutfordringer vi skal løse

 • Vi står ovenfor gjennomgripende endringer i energisystemet. Fremtidens klimavennlige energisystem vil bli mer digitalisert og mer påvirket av forbrukernes adferd, kunnskap og valgmuligheter. Norge er i en unik situasjon hva gjelder vår energisituasjon, og vi står overfor store muligheter innen elektrifisering av transportsektoren og industrien.
 • Energisystemet representerer også en av samfunnets viktigste infrastrukturer. Løsninger på fremtidige samfunnsutfordringer vil omfatte både nye og per dags dato umodne energiteknologier.
 • Det er store utfordringer som må løses for å nå lokale, nasjonale og internasjonale mål om bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp. Fornybar energiutbygging og forsyning er en stor del av denne løsningen, som også gir et stort potensial for sammensatte og lokale energiløsninger.
 • Bodø er i en unik posisjon med utviklingsprosjektet «ny by - ny flyplass», som vil ha energibehov til 15000 boliger, 30000 innbyggere og 20000 nye arbeidsplasser. Vi skal samtidig også utvikle og tilføre energi til den eksisterende byen.

Om stillingen

Vi søker etter en innovativ, fremoverlent og fremtidsrettet person som kan bidra til at Bodø Energi, samt våre kunder blir en del av det grønne skiftet.

Stillingen er nyopprettet og vil være tillagt spennende arbeidsoppgaver som:

 • Tekniske spesifikasjoner og skreddersøm av ulike energibærere sammen med våre kunder og utbyggere.
 • Systemforståelse om hvordan de ulike energibærere og teknologier skal settes sammen
 • Utvikle og forvalte strategi, forretningsplan og (digitalisering) på tvers av alle kundesegmenter, produkter og tjenester i Bodø Energi AS
 • Være våre kunders samarbeidsaktør rundt energiløsninger i større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekt og selge inn Bodø Energis løsninger til kundene
 • Være orientert og oppdatert på nye teknologiske utviklinger innen energisektoren
 • Dialog med viktige interne og eksterne interessenter for å forstå selskapets utviklingsbehov, samt sikre nødvendig forankring av og forståelse av nødvendige tiltak
 • Være dyktig på å finne de rette samarbeidspartnerne og underleverandørene til våre løsninger
 • Du vil være ansatt i morselskapet i Bodø Energi og rapportere til vår forretningsutvikler.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at du har en høyere utdanning innen energi, miljø, teknologi, digitalisering og/eller IT. Interesse og engasjement for energi, teknologi og utvikling er en forutsetning.
 • Vi tror rett kandidat har noen års arbeidserfaring innen energifeltet etter endt skolegang, men fortsatt er i startfasen på sin profesjonelle karriere.
 • Du bør ha god erfaring med og interesse for kundehåndtering.

Ønskede egenskaper

Vi søker deg som en sulten på å utgjøre en forskjell, samt at du trives i skjæringspunktet mellom forretning, energi og teknologi. Du må evne å sette deg inn i våre tjenester og se hvordan ulike teknologier kan bidra til effektivisering, nye konsepter eller videreutvikling av eksisterende tjenester.

 • Du er utviklingsorientert, utadvendt og har høy arbeidskapasitet
 • Du er nysgjerrig og nyskapende
 • Du har kommersielt og forretningsmessig tankesett
 • Du jobber strukturert, målrettet og systematisk
 • Du jobber selvstendig, men også godt i team
 • Du evner å se nye muligheter og utvikling ved å sette sammen kjente og nye teknologier
 • Du er resultatorientert, initiativrik og konkurranselysten
 • Du trives med å jobbe både strategisk og operativt

Vi tilbyr

 • En svært sentral stilling i utøvelsen av våre nye forretningsområder
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et stort team av dyktige kollegaer som ser frem til å drive selskapets utvikling sammen med deg

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Konsernsjef i Bodø Energi AS, Arne Juell (900 88 756) eller

Forretningsutvikler Mariann Meby (952 06 004).

Vår hjemmeside:  https://bodoenergi.no/

 

Om Bodø

Midt i vakre Nordland ligger Bodø, en av Norges raskest voksende byer med over 51.000 innbyggere.

Bodø ble nylig kåret til Norges mest attraktive by, og er i rivende utvikling. Her kan du oppleve det beste av byliv og magisk nordlandsnatur. Bodø Energi er en viktig aktør i byutviklingen og støtter alt fra barneidrett og kultur.

For å lese litt mer hva fylkeshovedstaden i Nordland kan tilby deg kan du gå til:

Se også Bodø i vinden, Visit Bodø eller Invest In Bodø

Bodø kommune – utviklingsprosjektet, bl.a. NYBY

Kontaktpersoner

Arne Juell
Kornsernsjef
Mobil: 900 88 756
Mariann Meby
Forretningsutvikler
Mobil: 952 06 004

Hvem er Bodø Energi AS?

Bodø Energi AS er et konsern eid av Bodø Kommune, og består av fire datterselskaper: BE Kraftsalg AS, BE Varme AS, Frost Kraftentreprenør AS og Nordlandsnett AS. I tillegg er det stabsfunksjoner i morselskapet. Konsernet har pr. i dag ca. 300 medarbeidere, og hovedkontoret ligger i Bodø. 

Bodø Energi feiret 110 år i 2019 og har et stort faglig miljø innenfor mange profesjoner. Gjennom våre datterselskap har vi aktivitet og kunder over hele Nord-Norge.  

Bodø Energi AS skal være et attraktivt og lønnsomt konsern i vekst. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle og posisjonere konsernet best mulig i et marked som endrer seg raskt. Dette for å skape verdier for samfunnet, våre kunder og vår eier.

Vår visjon: - med kraft til utvikling

Våre verdier: Positiv. Ansvarlig. Respekt. Kvalitet.