Vil du jobbe med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning?

Teknolog

Stillingsbeskrivelse

Teknolog

Vi har en ledig stilling som teknolog for deg som har en master eller bachelor innen teknologi eller forvaltningsinformatikk, og som har noen, eller flere, års relevant erfaring. 

Om stillingen

Som teknolog i Datatilsynet får du jobbe med noen av de dyktigste ressurspersonene i Norge på personvernområdet. Hos oss vil du få muligheten til faglig utvikling som teknolog.

Teknologene i Datatilsynet er en del av et spennende tverrfaglig miljø. Du vil få mulighet til å spille en viktig rolle for personvernet i et stadig mer digitalt samfunn. Sammen med de øvrige teknologene, andre fagpersoner og ledelsen vil du få være med og påvirke hvordan Datatilsynet skal jobbe og fremstå i framtiden.

Vi ønsker oss deg som synes dette høres spennende ut, har lyst til å bli en del av dette miljøet og som ønsker å fremme personvern i vårt digitale samfunn.

Kontaktinformasjon:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via lenke på denne siden innen 13. desember 2019.

Søknader som mangler CV eller vitnemål blir ikke behandlet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Hallstein Husand på telefon 908 218 45 eller e-post hhu@datatilsynet.no, eller til seksjonssjef Catharina Nes på telefon 941 58 007 eller e-post  til cne@datatilsynet.no

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke bli gitt individuelle tilbakemeldinger i søknadsprosessen, men informasjon om status vil fortløpende oppdateres på www.datatilsynet.no.

Ansvar og oppgaver

 • Saksbehandling
 • Tilsynsvirksomhet
 • Rådgivning og utarbeiding av veiledere
 • Prosjektarbeid
 • Foredragsvirksomhet
 • Gjøre analyser og skrive rapporter  
 • Være oppdatert på relevante fagfelt og trender 
 • Mulighet for å delta i internasjonale prosjekter og nettverk  

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå fra studieretninger som ingeniørfag, informatikk, informasjonssikkerhet eller forvaltningsinformatikk
 • God til å formidle komplisert informasjon forståelig både muntlig og skriftlig, og på både norsk og engelsk
 • God og oppdatert kunnskap om utfordringer, trender og løsninger innen teknologi generelt og informasjonssikkerhet spesielt
 • Evne til å analysere og vurdere komplekse problemstillinger knyttet til ny teknologi og teknologiske drivere
 • Kunnskap i informasjonssikkerhet og i ett eller flere av områdene som kunstig intelligens og algoritmeinnsikt, tingenes internett (IoT), penetrasjonstesting, hendelseshåndtering, risikovurderinger, tilsynsmetodikk, styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet, systemutvikling.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel, men ikke et krav.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.
 • Relevant erfaring.

Personlige egenskaper

 • være samfunnsengasjert
 • ha gode analytiske evner
 • være resultatorientert, uredd og omgjengelig
 • ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • kunne samarbeide godt med ulike profesjoner

Vi vil også legge vekt på dine forutsetninger for å representere tilsynet på en god måte både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Hva kan vi tilby deg?

 • Fast stilling som rådgiver/ingeniør eller seniorrådgiver/senioringeniør
 • Fleksitid, subsidiert treningsmedlemskap og mobiltelefonordning for alle ansatte
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering som rådgiver/ingeniør eller seniorrådgiver/senioringeniør fra kr. 540 000 til 770 000

Kontaktpersoner

Catharina Nes
Seksjonssjef
E-postadresse: cne@datatilsynet.no
Mobil: 941 58 007
Hallstein Husand
Avdelingsdirektør
E-postadresse: hhu@datatilsynet.no
Telefonnummer: 22 39 69 44
Mobil: 908 218 45

Hvem er Datatilsynet?

Datatilsynet er en spennende arbeidsplass med et engasjert fagmiljø. Vi gjennomfører tilsyn, driver saksbehandling og veileder virksomheter og enkeltpersoner i personvernregelverket. Vi jobber i skjæringspunktet mellom juss, teknologi, etikk og politikk.

Vi spiller en nøkkelrolle i forhold som berører personvernet, og har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten. Vi er også godt synlige i det internasjonale samarbeidet i personvernspørsmål.