Vil du jobbe med cybersikkerhet for å beskytte våre nasjonale verdier?

Seniorrådgiver/senioringeniør SOC

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. For å lykkes, må vi beskyttes oss i mange domener, også i det digitale og mot digitale trusler. I "Fokus 2022" står det blant annet at ekspertisen og handlingsrommet til Russland og Kinas etterretnings- og sikkerhetstjenester vokser og brukes aktivt. Dette er spesielt tydelig i det digitale rom.

Er du personen som liker å ha god oversikt og i tillegg liker å dykke ned i logger for å finne og identifisere trusler i digitale systemer? Hos oss får du en unik mulighet til å jobbe med alt fra analyse og deteksjon til hendelesehåndtering i et operativt miljø innen E-tjenestens digitale systemer. Her vil du få muligheten til å forme prosesser og videreutvikle interne verktøy og deteksjonskapasitet for å møte et komplisert og dynamisk trusselbilde.

Vi har en omfattende portefølje som gir muligheter for spennende og varierte oppgaver, samt gode muligheter for kompetanseutvikling. Du vil ha stor grad av innflytelse på egen arbeidshverdag. I tillegg vil du bruke kompetansen og erfaringen din til å skape tillitt og gi faglig gode råd ut i organisasjonen.

Arbeidssted vil være i sentrumsnære lokaler.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta sikkerhetsmonitorering og hendelseshåndtering i henhold til etablerte prosesser
 • Sikkerhetsmonitorering av E-tjenestens informasjonssystemer og drift av SOC
 • Opprettholde og videreutvikle fagområdet sikkerhetsmonitorering
 • Selvstendig undersøke og håndtere hendelser i informasjonssystemer
 • Bistå og delta i andre oppgaver ved enheten etter behov

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet 
 • Relevant erfaring meg god resultatoppnåelse
 • Meget god innsikt i IKT-systemer, herunder funksjon og anvendelsesbehov/-begrensninger
 • Erfaring fra arbeid med sikkerhetsmonitorering eller hendelseshåndtering
 • Meget gode engelskkunnskaper

I tillegg er det ønskelig om du har erfaring med en eller flere av følgende:

 • Erfaring fra CERT/IRT- eller SOC miljøer
 • God forståelse for nettverk
 • Kjennskap til rammeverk som MITRE og Cyber Kill Chain
 • Erfaring med deteksjonsutvikling
 • Erfaring med analyse av ulike loggkilder
 • Erfaring med programmering/scripting og automatiseringsverktøy
 • Erfaring med EDR (Threat Hunting)
 • Erfaring med IDS/IPS
 • Erfaring med SIEM-løsninger
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten: 

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. 

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. 

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning. 

For den konkrete stillingen som seniorrådgiver/ senioringeniør kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Gode samarbeids-, gjennomførings-, analyse- og vurderingsevner
 • Evne til helhetsoversikt
 • Fleksibel og løsningsorientert med evne og lyst til å tilegne seg ny kunnskap
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 650 300 – 752 800 [Lønnstrinn 70-77] i stillingen som seniorrådgiver (1364)/ senioringeniør (1181) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 743

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger