Vil du jobbe med avansert dataanalyse i et spennende og stort teknologimiljø i Drammen?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en person som kan være med å utvikle vårt interne datavarehus videre. Anvendelsen av data i vår kunnskapsproduksjon er et strategisk satsningsområde i Husbanken. Hvis du trives i kompetansetunge miljøer med høyt tempo og mye entusiasme, er dette stillingen for deg! 

Stillingen som datavarehusutvikler er organisert i Forvaltningskontoret i seksjon for IT utvikling. Vi holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ca. ti minutters gange fra jernbanestasjonen. 

Husbanken har et spennende og stort IKT miljø, hvor vi utvikler, forvalter og drifter IKT tjenester og løsninger. Husbankens IKT-arbeid skal bidra til å øke Husbankens måloppnåelse: Enkelt for innbygger, effektivt for kommunen, høy kvalitet i tjenestene og en offentlig sektor som samhandler. Husbanken har to ganger mottatt prisen for beste digitale selvbetjeningsløsninger av Difi, noe som bekrefter at vi ligger i front på teknologi og metodikk. 

Husbankens datavarehus er bygget på Microsoft Data Platform. SSIS benyttes som ETL-verktøy, og vi har bygget semantiske modeller i SSAS Tabular. Vi har akkurat anskaffet Qlik Sense som visualiseringsverktøy og jobber nå med å etablere et nytt presentasjonslag. Vi benytter en smidig utviklingsmetodikk, og utviklingsarbeidet støttes av verktøy som Git, Jira og Confluence.

 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og forvalte eksisterende løsninger for Husbankens datavarehus og BI-satsning
 • Design og modellering
 • Brobygger mot fagsiden
 • Holde seg oppdatert på ny teknologi

 

Kvalifikasjoner

 • B.Sc. eller høyere
 • 3 år eller mer med relevant erfaring
 • God forståelse for datavarehusarkitektur og historikkhåndtering
 • Meget god kompetanse på relasjonsdatabaser og SQL, spesielt Microsoft SQL Server 2012 og senere
 • Erfaring med utvikling av ETL-rutiner
 • Erfaring med design av dimensjonsmodeller og datamart
 • Fordel med kjennskap til utvikling av semantiske datamodeller i SSAS Tabular, samt kunnskap om DAX
 • Kompetanse på utvikling av rapporter og visualiseringer
 • Ønskelig med kompetanse på visualiserings- og analyseverktøy
 • Fordel med kompetanse på avansert dataanalyse, maskinlæring og programmering i R

 

Personlige egenskaper

 • Jobber godt selvstendig og en god lagspiller i team
 • Evner å bygge bro mellom IT og fag
 • Kvalitetsbevisst og resultatorientert
 • God gjennomføringsevne
 • God formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver i intervallet 490 000–611 000 kr eller som seniorrådgiver i intervallet 579 000-686 000 kr avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes to prosent i innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid før fast ansettelse.

 • Fleksibel arbeidstid
 • Sommertid
 • Kantineordning
 • Godt utstyrt trimrom

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Anders Jørgensen
Avdelingsdirektør

Hvem er Husbanken?

Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er andre velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Vi har ca. 330 ansatte fordelt på kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.