Vil du jobbe med anskaffelser?

Anskaffelsesrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker to anskaffelsesrådgivere med organisatorisk tilhørighet i avdeling for administrative- og konsulentanskaffelser i divisjon Bygg og anlegg.

Avdelingen Administrative- og konsulentanskaffelser har ansvar for alle anskaffelser, kontraktsoppfølging, kategoristyring, effektivisering, koordinering og tilrettelegging innenfor tjenester, konsulenter og administrative anskaffelser i Statnett. Oppgavene til anskaffelsesrådgiver inkluderer både operative og strategiske oppgaver. Rådgiver må kunne se helheten i verdikjeden, lede forhandlinger og kommunisere tydelig.

Divisjonen Bygg og anlegg sin hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre anskaffelsesprosesser og minikonkurranser
 • Avtaleoppfølging
 • Leverandøroppfølging
 • Bidra i forbedringsarbeid og digitalisering av anskaffelsesprosesser og bestillingsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen innkjøp/økonomi/jus/logistikk/eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende relevant utdanning
 • Erfaring med gjennomføring av anskaffelsesprosesser og avtaleoppfølging
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til anskaffelsesregelverk (Lov og Forskrift om Offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften)

Personlige egenskaper

 • Evne og interesse for å jobbe med operative oppgaver
 • Evne til å arbeide målrettet, systematisk og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Konstruktiv rådgiver og støttespiller
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.
 • IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. 
 • For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med fungerende avdelingsleder, Janne Dåsvand på tlf.nr. 99 59 58 72.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi  setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi  forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi  tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Janne Dåsvand
Telefonnummer: +47 99595872

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger