Vil du jobbe med å sikre Etterretningstjenestens objekter og infrastruktur?

Overingeniør Elektroniske Sikringssystemer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten søker Overingeniør Elektroniske Sikringssystemer

Vi søker deg med høy kompetanse innen elektroniske sikringssystemer, gjerne med bakgrunn som systemtekniker eller lignende. Du vil inngå i et høyt kompetent miljø som har ansvar for sikring av Etterretningstjenestens objekter og infrastruktur og vil jobbe tett opp mot øvrige sikkerhetsfunksjoner i organisasjonen.

Ønsker du å jobbe med å sikre svært varierte objekter og installasjoner, samt drifte og utvikle våre sikringssystemer? I Etterretningstjenesten er det ledig en fast stilling som overingeniør innen elektroniske sikrings- og overvåkningssystemer.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.    

Arbeidsoppgaver

Dine hovedoppgaver vil være systemforvalter for Etterretningstjenestens elektroniske sikringssystemer, og følge opp prosjekter og aktiviteter knyttet til sikring av våre objekter og infrastruktur.

Videre vil dine oppgaver være å:

 • Ivareta systemer for alarm, adgangskontroll og TV-overvåking m.m.
 • Systemforvalter for elektroniske sikringssystemer samt overordnet presentasjon og hendelseshåndteringssystem (toppsystem)
 • Drift og vedlikehold av sikringssystemer
 • Forvalte utvidelser og service mot leverandører
 • Utarbeide grunnlagsdokumentasjon i sikringsprosjekter og følge opp disse
 • Utvikle og implementere nye løsninger
 • Forvalte og oppdatere systemdokumentasjon
 • Bistå i større prosjekter innen grunnsikring ved Etterretningstjenestens objekter

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant faglig grunnutdanning. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell grunnutdanning.
 • Minimum 3 års erfaring innenfor etablering, drift og/eller vedlikehold av sikringsanlegg (AAK, AIA og TVO)
 • Minimum 3 års erfaring med høysikkerhetssystemer og/eller større komplekse systemer
 • Høy kompetanse innen nettverksløsninger for elektroniske sikringssystemer, spesielt TVO
 • Høy kunnskap og erfaring til programmering av programvare for elektronisk sikring
 • Erfaring med EKOM
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT som arbeidsverktøy

Det er ønskelig med:

 • Bachelorgrad tilsvarende med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Godkjent eksamen i innbruddsalarm fra Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd (FG)
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon og virksomhet
 • Allsidig erfaring fra sikkerhetsarbeid og kjennskap til krav i sikkerhetsloven
 • Minimum 5 års erfaring innenfor etablering, drift og/eller vedlikehold av sikringsanlegg (AAK, AIA og TVO)
 • Minimum 5 års erfaring med høysikkerhetssystemer og/eller større komplekse systemer
 • Prosjektledererfaring  

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en kollega  med gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsevner og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stilling: Overingeniør (kode 1087)

Lønn: kr 555 800 – 670 100 (lønnstrinn 62 – 72) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Hvorfor jobbe i Etterretningstjenesten?

 • Du vil bidra til et viktig samfunnsoppdrag hvor trusselen fra etterretning og påvirkning mot Norge og norske interesser står i fokus
 • Du vil være en del av kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen et bredt spekter av fagfelt
 • Du vil få utfordret deg faglig
 • Du vil være en del av en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og endring, i samsvar med verdensbildet
 • Du vil få mulighet til å utvikle egen kompetanse
 • Du vil være en del av en organisasjon med fokus på arbeidsmiljø og trivsel
 • Du vil få svært gode lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Du har mulighet for trening i arbeidstiden

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 43 25

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger